Waarom het gebruik van Invoice Factoring een slimme zakelijke zet is?

Veel bedrijven worstelen met het hebben van voldoende geld om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Dit is de definitie van een “Cash Flow”-probleem. Om dit probleem aan te pakken, kiezen bedrijven over het algemeen voor een van de volgende twee benaderingen:

  1. Andermans geld (OPM) gebruiken, dwz lenen; of
  2. “Bootstrap” het bedrijf door gebruik te maken van zijn eigen activa en financiële middelen.

De meeste ondernemers kijken instinctief naar lenen als de oplossing. Dit artikel bespreekt Bootstrapping als een haalbaar alternatief.

Andermans geld

Het gebruik van OPM omvat ofwel aandelenfinanciering (een deel van het bedrijf verkopen – en dus een deel van uw autonomie) of schuldfinanciering (lenen). Dit artikel gaat over schuldfinanciering.

“Schuld” is het geld dat verschuldigd is aan een andere persoon of instelling. Als het wordt gebruikt om een ​​cashflowprobleem aan te pakken, kan het een albatros om de nek van een bedrijf zijn. Wanneer een bedrijf geld “leent” (dwz een lening aangaat), gaat het een schuld aan die moet worden terugbetaald. De aflossing omvat zowel de hoofdsom (het geleende bedrag) als de rente (de vergoeding die moet worden betaald aan de partij die het geld heeft uitgeleend).

Schulden leggen een constante vraag op de cashflow. U bent namelijk verplicht om de lening in maandelijkse termijnen terug te betalen. Of uw bedrijf nu een goede maand heeft of een minder goede maand, u moet geld naar de geldschieter sturen of de mogelijkheid van wanbetaling onder ogen zien. Als u in gebreke blijft, heeft de geldschieter het recht om beslag te leggen en alle activa te nemen die nodig zijn om de schuld volledig te betalen.

OPM’s impact op de balans

De handeling van het lenen dwingt tot een dubbele boeking op de balans van een bedrijf. Het geld dat op grond van de lening is verkregen, wordt een “Cash”-activa in de boeken. Er moet echter ook een compenserende Aansprakelijkheid verschijnen omdat dat geld niet van u is en moet worden terugbetaald.

Dit is een belangrijk onderscheid omdat een van de ratio’s die worden gebruikt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf de schuld / eigen vermogen-ratio is. Deze verhouding wordt berekend door eerst de waarde van de activa van een bedrijf te nemen en de verplichtingen ervan af te trekken. De rest is het eigen vermogen van het bedrijf. De waarde van de verplichting wordt vervolgens gedeeld door de waarde van het eigen vermogen om de verhouding te bepalen. Hoe hoger het ratiogetal, hoe groter het risico dat het bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen voor leningen kan voldoen.

Deze verhouding kan van invloed zijn op de mogelijkheid om meer geld te lenen. Het kan ook van invloed zijn op de bereidheid van leveranciers om de betalingsvoorwaarden voor uw bedrijf uit te breiden. Een bedrijf met een hoge hefboomwerking kan een laag kredietrisico vormen, waardoor verkopers contante betaling voor goederen kunnen eisen.

Het bedrijf opstarten

Bootstrapping heeft niet het nadeel van lenen. Bij het bootstrappen gebruik je de bestaande middelen van het bedrijf om groei te stimuleren. Deze hefboomwerking houdt in dat u alle activa van uw bedrijf begrijpt en hoe u deze kunt benutten.

Voor bedrijven met business-to-business (B2B) en/of business-to-government (B2Gvt) transacties is een van de beste activa om te benutten de debiteuren. Debiteuren (A/R) is het geldbedrag dat u verschuldigd bent voor geleverde producten en/of verleende diensten. Het is een schuld die een ander bedrijf of een overheidsinstantie aan u heeft.

Helaas kunt u geen A/R uitgeven. Dat geld staat niet op uw bank en kan niet worden gebruikt om de loonlijst te betalen, materiaal te kopen of belasting te betalen. U kunt die uitgaande ontvangst echter omzetten in contanten zonder uw klanten onder druk te zetten om hun betalingsvoorwaarden te wijzigen. De oplossing is om de facturen te factoriseren. “Invoice Factoring” is het proces waarbij individuele openstaande facturen contant worden verkocht. Het is een transactie die uitsluitend aan de activazijde van het grootboek blijft in die zin dat het A/R omzet in contanten. Bij een factuurfactortransactie leent u geen geld; u verkoopt een actief. Daarom is er geen aansprakelijkheidspost in uw boeken.

Onder welke omstandigheden kan factoring worden gebruikt?

Het gebruik van Invoice Factoring is een recht dat aan een onderneming wordt toegekend op grond van artikel 9 van het Uniform Handelswetboek. Een bedrijf kan het recht op betaling “overdragen” aan een derde partij, een factoringmaatschappij. Er zijn zeer, zeer weinig situaties waarin uw recht op overdracht mogelijk niet van toepassing is. Dit betekent dat elke B2B- of B2Gvt-onderneming Invoice Factoring kan gebruiken om een ​​cashflow-uitdaging op te lossen.

Welke financiële instellingen bieden factuurfactoring aan?

Hoewel een paar grotere banken afdelingen hebben die aan echte facturering doen, doen de meeste dat niet. Een van de redenen is dat de acceptatiecriteria voor Invoice Factoring over het algemeen verschillen van die van een traditionele zakelijke lening. Maar omdat banken worden gereguleerd door de Federal Reserve, zullen degenen die wel factureringsfactoren hebben, doorgaans dezelfde acceptatiecriteria toepassen op zowel kredietverlening als factoring. Dit betekent dat zij zeer goed kijken naar het persoonlijke krediet en het zakelijke krediet van degenen die een factoringfaciliteit aanvragen. Als die scores niet goed zijn, wordt de aanvraag afgewezen.

Onafhankelijke financieringsmaatschappijen hebben meer speelruimte. Hun belangrijkste overweging is de kredietwaardigheid van uw klant – de entiteit die verplicht is uw factuur te honoreren. Als hun commerciële kredietwaardigheid goed is, is de kans op het winnen van een factoringfaciliteit zeer hoog. Het krediet van uw bedrijf en/of uw persoonlijke kredietscore zal weinig invloed hebben op de beslissing om te financieren.

Overzicht

Wanneer ze worden geconfronteerd met een cashflowprobleem, kijken de meeste ondernemers impulsief om geld te lenen. Dit is een haalbare route, maar het is belangrijk om de mogelijke uitdagingen te begrijpen:

  • Het voegt een verplichting toe aan uw balans
  • Het heeft invloed op uw kredietwaardigheid
  • Het verhoogt uw verhouding tussen schuld en eigen vermogen
  • Het legt een extra maandelijkse vraag op de cashflow
  • Het creëert automatisch de mogelijkheid van wanbetaling en afscherming

Bootstrapping en het gebruik van Invoice Factoring is een redelijk alternatief. Het biedt een snelle en effectieve manier voor een bedrijf om zijn bestaande middelen te gebruiken om een ​​probleem op te lossen. Het is goedkoop en volgens de wet universeel toepasbaar. Als het op de juiste manier wordt gebruikt, kan het een bedrijf helpen te overleven in moeilijke tijden en te gedijen in goede tijden.