FINANCIEEL.com

Faillissement van reisorganisatie en je geld terugkrijgen

Faillissement van reisorganisatie en je geld terugkrijgen

Reisorganisatie failliet en geld terug

Stel je voor, je‌ vakantie gaat niet door omdat de reisorganisatie failliet ⁤is ⁤gegaan. In dit geval helpt een ⁢reis-⁤ en annuleringsverzekering je ‍niet veel verder. Echter, ⁤je kunt vaak ‌een beroep doen‍ op een garantiefonds, zoals de Stichting ‍Garantiefonds Reisgelden (SGR). Waar dien je op te letten ​in zo’n situatie? Sandra Mul, Expert ⁤reisverzekeringen. Laatste update: 6 juni 2023.

Onderwerpen die ​besproken worden zijn: recht op ​garantie bij ⁣pakketreizen, ‍pakketreis⁣ en faillissement, ⁣garantiefonds SGR, betalingen met creditcard of PayPal, overige garantiefondsen, ⁣toezicht⁣ op reisorganisaties en waar je bij het boeken ⁣op de garantieregelingen moet ⁣letten.

Recht op ⁢garantie bij pakketreis

Het is bekend dat, volgens Europese regelgeving, reizigers recht hebben op garantie bij pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen. Als de ‌reisorganisatie dan failliet zou⁤ gaan, krijg je je geld terug of wordt er een ⁣andere reis voor je geregeld. Ook kan ‌er in zo’n geval‌ voor ​repatriëring⁤ (naar huis brengen) gezorgd worden als het nodig is. De overheid heeft de taak om ‌ervoor te zorgen dat reizigers in zo’n situatie volledig zijn beschermd.

Meestal geen garantie bij losse boekingen

Het verhaal is anders wanneer je losse vluchten, accommodatie of andere reisdiensten boekt. ⁢In ⁢dat ‍geval is de kans groot dat je niet‌ onder de garantieregeling valt.Als ‍je aparte vluchten of accommodaties ‍boekt, is deze garantie er meestal⁤ niet. De garantieregeling ontbreekt ⁣bijvoorbeeld bij hotels en luchtvaartmaatschappijen. Dit geldt ook voor vakantieparken die zijn aangesloten⁤ bij Hiswa-Recron, zoals Center⁤ Parcs, Landal‌ en Roompot.

Heeft de Nederlandse ⁢reisaanbieder waarbij je hebt geboekt geen adequate garantieregeling? Dan kun je je tot de curator wenden. ⁣Soms kan de‌ reis toch doorgaan omdat de reisaanbieder het ⁣hotel ⁤en luchtvaartmaatschappij al heeft betaald. Als dat niet het geval is, kun ⁤je ⁣bij de ⁤curator proberen je geld terug ‍te krijgen.

Voor klachten over een buitenlandse accommodatie of reisorganisatie kun je terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC).

Pakketreis en faillissement garantiefonds SGR

Heb je een​ reis geboekt die bestaat uit ‌verschillende onderdelen,⁢ zoals ​vervoer en accommodatie? Dan heb je vaak te maken met een pakketreis. Als de failliete reisorganisatie​ is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), dan kun je daar aanspraak op maken.Bij SGR voor een claim indienen is enkel⁢ mogelijk wanneer de reisorganisatie aangesloten is bij⁣ dit‌ garantiefonds. De ‍reisorganisaties betalen hiervoor⁣ een bijdrage aan SGR.

Wat doet SGR

SGR streeft ernaar de reis alsnog door te laten gaan of een‍ vervangende reis te boeken. Lukt dat‌ niet? Dan⁣ kun je binnen 2 maanden ⁣na ⁤het faillissement een⁣ claim‌ indienen voor schadevergoeding. Claims worden niet binnen een ⁣vaste termijn afgehandeld. SGR probeert een faillissement binnen 3 tot 6 maanden af te handelen.

Reis betaald met creditcard⁤ of PayPal

Heb je je reis betaald met een creditcard of PayPal? ⁤Dan verwijst SGR je eerst naar die betalingsdienst voor een vergoeding. Creditcardmaatschappijen‍ bieden namelijk een zogeheten chargeback-regeling. Dit wordt ook wel aflevergarantie of GeldTerugService genoemd. ‌Dankzij deze⁤ regeling kun je de ‌betaling⁣ voor de reis ⁣betwisten bij⁣ faillissement.

SGR⁢ behandelt een claim alleen na een ​afwijzing⁤ van de betalingsdienst, wat voor jou als⁣ reiziger vertragend kan werken. International ​Card Services (ICS) verwijst bij ⁤pakketreizen⁤ namelijk eerst door naar het garantiefonds.

Andere garantiefondsen

In⁣ Nederland zijn er naast SGR verschillende‌ andere‍ garantiefondsen. Kleine reisorganisaties‍ hebben in 2011 de ​Vereniging​ van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) opgericht. Dit ​resulteerde ⁢in 2013 in de garantieregeling STO‍ Garant. Sinds 2012 bestaat ook het Garantiefonds⁢ voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO).

Beide fondsen bieden reizigers een terugbetaling als een aangesloten reisorganisatie failliet gaat. STO Garant kan bijvoorbeeld ⁤het boekingsbedrag al binnen⁣ 4 weken na het faillissement terugstorten aan reizigers die nog niet op ⁢reis zijn⁤ gegaan. Daarnaast is in 2019 VZR Garant opgericht voor niet-traditionele pakketreisaanbieders.

Toezicht op ‌reisorganisaties

De Autoriteit Consument ⁤& Markt‌ (ACM) houdt al jarenlang intensief ⁤toezicht op de reisbranche.‍ Zij​ kan ervoor zorgen dat een reisbedrijf aan ⁢zijn garantieverplichtingen voldoet. De toezichthouder geeft‌ aan dat ze voortdurend de ontwikkelingen in de gaten houdt.Echter,‍ de toezichthouder kan niet elke⁢ reisorganisator in Nederland controleren. Ze grijpt in‍ op ‌basis van signalen,⁣ onder​ andere. Wanneer een reisorganisatie niet⁤ voldoet aan de garantieplicht, is de kans klein dat je je ⁣geld terugkrijgt. Volgens‌ de ACM zou je in zo’n⁤ geval ‍een rechtszaak kunnen ‍aanspannen‌ tegen‍ de ⁣reisaanbieder ‌of de overheid.

Let bij het boeken op de⁤ garantieregeling

Bij het boeken van een reis is het ⁤belangrijk op te letten of ​het reisbedrijf een goede garantieregeling heeft. Hoewel je op de website ⁢van een⁢ reisorganisatie ⁣een garantiefondslogo kunt zien, kan het voorkomen dat dit logo daar ongerechtigd staat.‍ Het is daarom raadzaam om ‍bij het genoemde garantiefonds zelf te controleren of⁤ de reisaanbieder bij de aangesloten bedrijven staat.

Nieuwste artikelen

Nieuws |‍ Prijsvrij en ‌D-reizen verliezen opnieuw ‍rechtszaak tegen⁣ Financieel.com.

Gerelateerde onderwerpen

Klacht over je reisverzekeraar

Dekking camera verschilt bij reisverzekeringen

Fiets mee op vakantie? Check je reisverzekering!

Tips voor je reisverzekering

Tips: reisverzekering gebruiken