FINANCIEEL.com

Rechtsbijstandverzekering voor zzp’er

Rechtsbijstandverzekering voor zzp’er

Rechtsbijstandverzekering voor ZZP’er
Voor⁢ zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn er speciale rechtsbijstandverzekeringen‍ beschikbaar. Deze kunnen bijzonder nuttig zijn in ‍het geval van een conflict⁤ met een⁢ klant, leverancier of⁤ een andere partij. Maar⁣ waar ‍moet je op⁤ letten bij het afsluiten van ⁤zo’n verzekering? Robin van Financieel.com, expert ‍in rechtsbijstandverzekeringen, geeft enkele tips.

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering kan ⁢je veel werk uit handen nemen in het⁤ geval van een conflict. Je​ kunt er terecht voor juridisch advies en bijstand. Als de verzekeraar er ‌niet⁢ uitkomt met de tegenpartij, kan⁣ het soms nodig zijn ⁤om naar de rechter te stappen. De rechtsbijstandsverzekeraar​ regelt dit ⁤allemaal voor je. ​De kosten die hierbij komen kijken worden ook​ vaak betaald ⁢door de ‍verzekeraar. ‍Met een rechtsbijstandverzekering bespaar ⁣je jezelf dus veel werk, energie en geld.

Externe kosten

Het is belangrijk om te weten dat de kosten van externe deskundigen, ‌zoals advocaten, meestal niet volledig worden vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraar. ⁣Deze kosten kunnen echter wel hoog oplopen, dus het⁢ is verstandig om hier rekening‍ mee te houden bij het​ afsluiten van ⁤een rechtsbijstandverzekering.

Zelf samenstellen

Bij veel verzekeraars ⁢kun je zelf je‌ rechtsbijstandverzekering samenstellen. Je kunt dan kiezen voor de dekkingen​ die het beste bij ⁢jouw situatie‌ passen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor ‍een dekking voor conflicten met⁣ klanten, maar ook voor conflicten met‌ leveranciers of andere partijen.

Drempelbedrag

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen hanteren een drempelbedrag. Dit betekent dat de verzekeraar pas uitkeert als de ‍kosten van een‍ conflict boven een bepaald bedrag uitkomen.​ Het⁣ is belangrijk ⁢om hier⁣ rekening mee te houden bij het afsluiten van een verzekering.

Uitvoerende instantie rechtsbijstand

Tot slot is het ⁣goed om te weten dat de uitvoerende instantie van de rechtsbijstand vaak een aparte organisatie ⁢is. Deze organisatie‌ is ⁤gespecialiseerd ⁤in het verlenen van juridische hulp en het voeren van‍ procedures. ⁢Het is belangrijk om te controleren‍ of deze organisatie een goede reputatie ⁣heeft​ en of ze ervaring hebben met de⁣ soort conflicten waar jij mee te maken kunt krijgen.

De kosten

Als zzp’er die een beroep ⁢doet op een ⁤rechtsbijstandverzekering,‍ worden‍ de kosten in‌ principe volledig ⁣vergoed. Dit is echter‍ niet altijd het geval⁢ als je kiest voor een externe advocaat of rechtshulpverlener (vrije‍ advocaatkeuze) of vertegenwoordiging door een advocaat⁣ als dit niet verplicht is. In deze⁣ situaties vergoeden⁤ veel rechtsbijstandsverzekeraars vaak slechts tot een maximum bedrag.⁤ Dit bedrag is vastgelegd ⁣in de polisvoorwaarden.

Zelf⁤ samenstellen

De meeste ‌rechtsbijstandverzekeringen voor zzp’ers kunnen​ zelf worden samengesteld. ⁣Dit is‌ een ‍aanpak ⁣waar Robin van Financieel.com voorstander van is. Op⁢ deze manier betaal je ‌niet ‌voor modules die je ‍waarschijnlijk toch niet gebruikt of die al ⁤elders zijn⁢ verzekerd. Kies modules die aansluiten⁣ bij jouw behoeften.‌

Drempelbedrag

Wil je een ⁣geschil aanmelden bij​ je rechtsbijstandsverzekeraar? Dan kijken de meeste rechtsbijstandsverzekeraars of het⁣ financieel belang boven ‍een bepaald bedrag uitkomt. Dit wordt ook wel​ het drempelbedrag genoemd.

Let op: Financieel.com ‌geeft zelf geen advies. Het ⁤is belangrijk om zelf ⁣goed te onderzoeken welke verzekering het​ beste bij ‍jouw​ situatie⁢ past. Raadpleeg​ bij⁣ twijfel altijd een financieel adviseur.Eigen risico bij rechtsbijstandverzekeringen

Bij rechtsbijstandverzekeringen is er vaak sprake van een eigen risico, ‍ook wel eigen bijdrage of franchise genoemd. De hoogte van dit‌ bedrag kan​ per module verschillen. Raadpleeg de polisvoorwaarden⁢ om deze⁤ drempelbedragen⁣ te bekijken.

Uitvoerende instantie rechtsbijstand

De​ verzekeraar besteedt de rechtsbijstand ⁢meestal ‌uit aan een gespecialiseerde derde partij, zoals Anker, ARAG en DAS. Producten van‍ Achmea worden uitgevoerd door een ‌eigen stichting. Ook Univé en Klaverblad hebben ​een eigen rechtsbijstandsinstantie. In⁤ de polisvoorwaarden kun je terugvinden wie de uitvoerende partij is.

Het is belangrijk om op te⁣ merken dat Robin⁤ van Financieel.com‌ en Jorrit van⁣ Financieel.com geen‌ persoonlijk​ advies geven. Het is‍ altijd raadzaam om zelf ⁣onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen voordat ⁤je ⁤een beslissing neemt over financiële producten.

Let op:‍ de informatie in dit artikel is bedoeld als algemene informatie en⁣ is niet bedoeld als financieel‌ advies. Het is altijd belangrijk‍ om je eigen onderzoek ‍te doen⁤ en/of professioneel advies in te⁤ winnen voordat je financiële beslissingen neemt.

Gerelateerde onderwerpen

Advocaatkosten terugkrijgen

Autoverzekering geweigerd wat nu

Inschakelen van een advocaat

Wat kost een advocaat

Alles in 1 verzekeringspakket

Andere opties voor rechtsbijstand