FINANCIEEL.com

Huisdieren en je inboedelverzekering

Huisdieren en je inboedelverzekering

Huisdieren‍ en je inboedelverzekering

Zelfs zonder een dure huisdierenverzekering, is ⁤schade aan en door⁢ je hond of ‌kat⁣ in veel gevallen gedekt. Echter, de verschillen tussen inboedelverzekeringen kunnen aanzienlijk zijn.

Kleine dieren

Huisdieren vallen onder de dekking van de inboedelverzekering, tenzij ze expliciet zijn uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Maximum‍ vergoeding

Inboedelverzekeraars die schade aan huisdieren expliciet uitsluiten zijn: ABN Amro (behalve schade aan dieren uit het aquarium als gevolg van het breken van glas), ANWB, ‌FBTO (alleen de Basis-polis), De ⁣Goudse, Lancyr en Unigarant.

Kapotte spullen

Er zijn⁣ ook inboedelverzekeraars die schade aan huisdieren beperkt dekken: Aegon (alleen schade door ongevallen buiten de woning en diefstal uit de woning na inbraak), Hema Basis-polis (alleen schade door verlies van huisdieren in de woning of de tuin van de verzekerde) en‍ Inshared⁤ Standaard-polis (alleen schade door verlies van huisdieren).

Het is belangrijk om te⁣ benadrukken dat dit artikel geen advies geeft. Het is altijd raadzaam om zelf onderzoek te doen en/of professioneel advies in te winnen bij het kiezen van een inboedelverzekering.

Dit artikel is geschreven door Robin ‌van⁢ Financieel.com.Huisdieren in de woning of tuin van de verzekerde worden vaak gedekt door de inboedelverzekering. Dit is bijvoorbeeld⁢ het geval bij ZLM, maar alleen in geval van‌ brand ⁣of diefstal. Rhion is daarentegen de enige verzekeraar ​die de kosten van een dierenpension voor huisdieren dekt na een verzekerde schade. Als je huisdieren niet mee kunnen naar​ de tijdelijke woonplek, vergoedt Rhion de kosten voor een ​verblijf in ⁤een dierenpension. Dit is maximaal​ €80⁤ per dag en €15.000 in ‍totaal.

Het is belangrijk om te weten dat medische kosten door een ziekte of afwijking niet onder een inboedelverzekering vallen. Hiervoor heb je een specifieke huisdierverzekering nodig.

Kleine dieren

Inboedelverzekeraars verstaan onder huisdieren meestal alleen kleine ‌dieren. Zo omschrijft ​Aegon dit in de polisvoorwaarden als volgt: ‘Een hond, kat, ⁤marmot, hamster, fret, cavia of konijn. (Boerderij)dieren zoals geiten,‍ kippen, paarden, varkens, koeien, pony’s en dergelijke vallen hier niet onder.’

Maximum vergoeding

Bij schade aan huisdieren geldt meestal een ‌maximumbedrag voor de vergoeding. Dit is het geval bij ​veel inboedelverzekeringen. Het is dus belangrijk om dit goed te controleren ‌voordat ⁢je een verzekering afsluit.

Let op: dit artikel geeft geen advies. Het is altijd belangrijk om zelf goed onderzoek te doen en eventueel advies in te winnen bij een professional voordat je een beslissing neemt over financiële producten.Het is algemeen bekend dat de vergoedingen‍ voor schade veroorzaakt door huisdieren sterk variëren tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen. Bij de meeste verzekeraars ⁣is de​ maximale vergoeding ongeveer €2500. Aegon en‍ Univé bieden een maximale vergoeding van €1000, terwijl ING een aanzienlijk hogere vergoeding biedt van €150.000. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis bieden bij diefstal van huisdieren een maximale vergoeding van €35.000 per gebeurtenis. Bij andere schade aan huisdieren vergoeden zij, conform ⁣de markt, maximaal €2500.

Schade aan bezittingen

Als​ je hond of kat schade aan‌ je bezittingen veroorzaakt, wordt dit alleen zonder voorwaarden gedekt door de inboedelverzekeringen van ING en ZLM. De ⁣allrisk-polissen van Hema en Inshared vergoeden in deze situatie alleen stootschade, terwijl De Goudse alleen ‌brandschade vergoedt.​ De ⁣meeste andere ⁤verzekeraars⁣ vergoeden schade veroorzaakt door een huisdier helemaal niet. Of ze bieden⁤ geen vergoeding als het dier zich met toestemming van de verzekerde in de woning bevindt, wat bij een‌ hond of kat vrijwel op hetzelfde neerkomt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Robin‌ en Jorrit van Financieel.com geen advies geven. Ze ‍bieden alleen informatie over de verschillende verzekeringsmogelijkheden. Het is altijd raadzaam ‍om zelf onderzoek te⁢ doen en de voorwaarden van verschillende verzekeraars te vergelijken ​voordat je een beslissing neemt.

Gerelateerde onderwerpen

Goedkoper verzekeren

Over onze inboedel en opstalverzekeringen vergelijker

Woonverzekeringen vergelijken welke gegevens hebben we nodig

Grote dekkingsverschillen bij self storage

Inboedelverzekering voor studenten