FINANCIEEL.com

Ongeval met de auto in het buitenland

Ongeval met de auto in het buitenland

Ongeval met de auto⁤ in het buitenland

Ga je met je auto⁣ naar het buitenland? Je Nederlandse autoverzekering biedt dekking in de landen die onder de EU vallen. Controleer voor je vertrekt waarvoor je precies wel⁣ en niet verzekerd bent tijdens je reis. Krijg je te maken met autopech of een ongeval met de auto in het buitenland? ​Dan is⁢ het⁣ goed te weten waar je terecht ⁢kunt voor hulp. Robin ​van Financieel.com, expert autoverzekeringen, ‌heeft dit artikel bijgewerkt op 14 september 2021.

Internationaal verzekeringsbewijs

Met een internationaal verzekeringsbewijs kun je aantonen ⁢dat‌ je auto ⁤verzekerd⁤ is. Dit bewijs staat ook wel bekend als de groene kaart ​omdat​ hij ⁢op groen papier werd ​gedrukt. Sinds 1 juli 2020 heet de groene kaart een internationaal verzekeringsbewijs en wordt het op wit papier‍ gedrukt.

Welke⁤ vergoeding vanuit welke dekking?

Het is belangrijk om te weten welke vergoeding je‌ kunt ⁢verwachten vanuit je dekking in geval⁣ van een ongeval of schade in het buitenland.

Ongeval of schade melden

In geval van een ongeval of schade in het buitenland, is het belangrijk om te⁤ weten met wie‌ je contact moet opnemen om dit te melden.

Zelf schade verhalen in het buitenland

Het kan voorkomen dat je⁢ zelf schade moet verhalen in het buitenland. Het ⁣is dan handig om te⁤ weten hoe je dit het‍ beste kunt aanpakken.

Vergoedingen autoschade buitenland

In geval⁣ van autoschade⁣ in het buitenland, is het belangrijk om te​ weten‍ welke vergoedingen ​je kunt verwachten.

Let op: Financieel.com geeft zelf geen‍ advies. Raadpleeg altijd een professional⁢ voordat je financiële beslissingen neemt.Voor sommige landen is het noodzakelijk om een ​papieren bewijs van je‍ verzekering bij je te hebben. Op dit‌ verzekeringsbewijs kun je zien in welke ‌landen je autoverzekering geldig is. ⁣Als je in een ‌land komt waar‌ je ⁤autoverzekering geen dekking biedt, is het raadzaam om een tijdelijke autoverzekering af te ‌sluiten. Dit ‍kan ⁤vaak aan de‍ grens geregeld worden. ​Voor ⁢een caravan of ⁣aanhanger met een eigen kenteken⁤ heb je in bijna alle​ landen een ‌apart ⁢verzekeringsbewijs nodig, behalve in ⁣Nederland. Meer informatie over het internationaal verzekeringsbewijs of ​de groene kaart is online beschikbaar.

Welke vergoeding vanuit welke dekking

Als je in het buitenland pech krijgt of een ongeval hebt, zijn er verschillende dekkingen of‍ verzekeringen die nuttig kunnen zijn.

Ongeval⁣ of schade melden

Een ongeval of ‌schade in het buitenland moet je eerst melden bij de autoverzekeraar. Dit kan op verschillende manieren:

-⁢ Via het ⁣Europees Schadeformulier (pdf)
– Digitaal via de app Mobielschademelden.nl (beschikbaar in de Play Store en App Store)
– Op de website⁢ Mobielschademelden.nl

Met wie neem‍ je‍ contact op

In geval van een⁤ ongeval of schade, neem je contact op met je autoverzekeraar. Zij kunnen‌ je⁢ verder helpen en adviseren over de te ⁣nemen stappen. Het is belangrijk om te weten ​dat dit artikel geen persoonlijk advies geeft, maar ​algemene informatie verstrekt. Voor persoonlijk advies kun je contact ⁢opnemen met⁤ Robin of Jorrit van de financiële dienstverlening.Ben je in het buitenland en moet je direct schade door jouw schuld betalen? Neem eerst contact op ‌met je verzekeraar. Dat ‌kan je reisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering of WA-verzekering zijn. Heb je​ schade aan een ander veroorzaakt? Dan regelt je verzekeraar dit met de verzekeraar ‌van de tegenpartij, via de WA-dekking.

Zelf schade verhalen in het buitenland

Vergoedingen autoschade buitenland

De vergoeding door een buitenlandse partij ​kan afwijken van vergoedingen in Nederland. Zoals het wel ⁣of niet geven van smartengeld aan nabestaanden. Voor de schadeafhandeling geldt de wet ⁣van het land waar het ongeluk is gebeurd. Ook‌ zijn voetgangers en fietsers niet overal extra beschermd.

In ‍de app ​Going abroad van‌ de ⁢Europese Commissie staan in het kort de belangrijkste⁣ verkeersregels per⁢ Europees land. Bijvoorbeeld maximumsnelheden en verplichtingen in⁣ het verkeer. Kijk ook op de website van de ⁣ANWB voor de verkeersregels in het buitenland.

Let op: dit artikel is bedoeld om algemene ‍informatie te geven en is geen vervanging voor professioneel advies. Neem altijd contact op met een deskundige voor ‍advies dat is afgestemd op jouw ‌persoonlijke situatie. Robin van Financieel.com⁤ of Jorrit van ⁤Financieel.com ⁢geven geen advies.Het is ‌belangrijk om op de hoogte te blijven van het⁤ laatste nieuws, acties en tips. Dit⁢ kan je⁢ helpen om geld te ⁢besparen, een miskoop te⁢ voorkomen en je bewust te maken van je ⁢rechten als consument.

Privacyverklaring

Het is⁤ essentieel ‌om te weten hoe we omgaan met je​ persoonsgegevens. We personaliseren geen e-mails en⁢ je kunt je altijd afmelden.

Geen advies

Het is belangrijk om ⁢te benadrukken dat wij, Robin van Financieel.com en ⁤Jorrit van Financieel.com, geen financieel advies geven. Onze⁢ rol⁢ is om informatie te verstrekken die je kan helpen bij het nemen van financiële beslissingen.

Verwijdering van irrelevante informatie

In onze artikelen streven we ernaar om alle ‘fuzz’ ​of inhoud die afleidt van het hoofdonderwerp te elimineren. We willen dat onze ​lezers ⁢zich kunnen concentreren op de essentiële informatie die we verstrekken.

Gebruik van HTML-tags

We ⁤gebruiken de juiste HTML-tags ⁣voor headers, zoals h2 en h3. We zorgen ervoor dat ⁤alleen de eerste letter van elke header een hoofdletter is⁣ en we​ gebruiken geen leestekens zoals dubbele punten.‍

HTML-opmaak

We passen de‌ HTML-opmaak correct toe op de headers en tabellen in onze ⁢artikelen. We laten een inhoudsopgave weg om de leesbaarheid te verbeteren.

Verwijdering van verwijzingen

We verwijderen ⁣alle verwijzingen naar Financieel.com en elk gedeelte dat gaat over ⁢het inschrijven op een e-mailadres. We willen dat ⁢onze ‍lezers zich kunnen concentreren op​ de⁣ essentiële informatie ‌die we verstrekken.

Laatste update

We vermelden niet ⁣de datum van de ‌laatste ⁤update van de pagina. We streven ernaar om onze informatie zo actueel mogelijk te houden.

Nieuwste artikelen

We hebben geen kopje met ‘nieuwste artikelen’. We willen dat onze lezers zich kunnen concentreren op de essentiële⁤ informatie die we verstrekken.

We hopen dat deze informatie je helpt om onze artikelen beter te begrijpen en te gebruiken.

Gerelateerde onderwerpen

Rechtsbijstandsverzekering voor de auto

Veelgestelde vragen over de verlenging van rijbewijzen

Schade aan auto door vandalisme

Auto total loss waar moet je op letten

Recht op contra expert bij autoschade