Tieners die getroffen zijn door de coronaviruscrisis hebben meer hulp nodig, waarschuwen organisaties

By Jernst van Waal

Foto: Depositphotos.com

Zorgwekkende resultaten van a vragenlijst onder middelbare scholieren over hun geestelijk welzijn verdienen meer aandacht voor het probleem en meer maatregelen om te helpen, aldus de koepelorganisatie van de regionale gezondheidsraden, Netwerk GOR.

Uit de Corona Gezondheidsmonitor, een onderzoek onder 167.000 scholieren in het najaar van 2021, blijkt dat tieners zich minder gelukkig voelen dan voor de coronacrisis.

In 2019 beschreef 84% van de tieners zichzelf als (zeer) gelukkig, maar in het najaar van 2021 was dit gedaald tot 77%, zo bleek uit het onderzoek. Driekwart zei zwaar getroffen te zijn door quarantaine, een covid-infectie of het overlijden of ziekenhuisopname van een familielid, of een combinatie van problemen.

Leerlingen die tijd in het ziekenhuis doorbrachten of de dood van een dierbare meemaakten, leden de ernstigste langetermijneffecten, zo bleek uit het onderzoek. Zo’n 6% zou risico kunnen lopen op ernstige psychosociale problemen, zoals stress, eenzaamheid en zelfmoordgedachten, waarschuwden de organisaties.

Meisjes zijn vatbaarder voor deze problemen dan jongens, evenals leerlingen op vakscholen of uit een meer kansarme achtergrond.

De meerderheid van de tieners, ongeveer twee derde, slaagde erin de draad na een moeilijke periode weer op te pakken, zo bleek uit de enquête, en meer dan de helft zei vertrouwen te hebben in de toekomst.

Dat percentage was het hoogst bij leerlingen in VWO-stromen en een financieel zeker gezin.

Wat de door de GOR voorgestelde hulp inhoudt of welke middelen daarvoor nodig zijn, is niet duidelijk gemaakt.

Jeugdpsychiatrische zorgdiensten, georganiseerd door lokale autoriteiten en deels gefinancierd door de nationale overheid, hebben gezegd dat ze ondergefinancierd voor jaren.