Tata Steel-emissies vervuilender dan gedacht, zegt nieuw rapport

By Jernst van Waal

De Tata Steel-fabriek in IJmuiden. Foto: DutchNews.nl

De Tata-staalfabriek in IJmuiden is de belangrijkste bron van verontreinigende stoffen op basis van metalen en polycarbon in de IJmond-regio, en cijfers verzameld door de regionale gezondheidsraad laten zien dat de vervuiling ernstiger is dan de eigen gegevens van het bedrijf zouden aangeven, volksgezondheidsinstituut Dat zegt het RIVM in een nieuw rapport.

Het onderzoek is het derde onderzoek van het RIVM naar vervuiling in het gebied en omvat onderzoek naar de herkomst van stof dat op de grond wordt aangetroffen.

Uit dit onderzoek blijkt, aldus het RIVM, dat het stof voornamelijk afkomstig is van de Tata Steel-fabriek door cokesproductie, de opslag en verzending van kolen en stof dat in de fabriek was neergedaald, komt weer in de lucht.

Toch geeft het bestaande onderzoek niet het volledige beeld, stelt het RIVM, en hebben gemeenten nauwkeurigere meetgegevens nodig om de herkomst nauwkeuriger te kunnen achterhalen.

Tata Steel houdt haar emissies bij en deze moeten een indicatie geven van de impact op het lokale milieu.

Maar de eigen cijfers van het bedrijf en die van de gezondheidsraad laten grote verschillen zien. De werkelijke vervuiling op basis van lood en chroom is bijvoorbeeld minstens vijf keer hoger dan verwacht.

Het RIVM wijst erop dat cijfers van twee Tata Steel-leveranciers in de fabriek – Harsco en Pelt & Hooykaas – niet zijn opgenomen in het milieurapport van het bedrijf, wat een deel van de discrepantie zou kunnen verklaren. Geen van beide bedrijven is wettelijk verplicht om zijn emissies te specificeren.

Evenmin is duidelijk of alle emissies door ‘incidenten’ zijn meegeteld.

effectief

Nauwkeurige metingen stellen ambtenaren in staat om de juiste maatregelen aan de bron te nemen en is een belangrijke factor bij het beoordelen of die maatregelen effectief zijn, aldus het bureau.

Eerdere onderzoeken van het RIVM hebben geconcludeerd dat met name de gehalten aan PAK’s en lood in stof invloed op de gezondheid van kinderen en dat huisartsen in de regio met meer te maken hebben acute gezondheidsproblemen.

Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het nieuwe rapport, maar heeft toegezegd om: de overgang versnellen van kolengestookte hoogovens tot hoogovens die op waterstof werken.

Wet

In september riepen parlementsleden op tot: strengere milieunormen voor de Tata-staalfabriek, wat suggereert dat de meest vervuilende operaties moeten worden gesloten en zelfs een gedeeltelijke nationalisatie wordt geopperd.

In december heeft de regering publiceerde een zevenpuntenplan om de luchtkwaliteit rond de fabriek te verbeteren, wat betekent dat Tata Steel zal moeten voldoen aan strengere regels inzake vervuiling en extra controles zal ondergaan om ervoor te zorgen dat het voldoet.

Ook zijn drie stichtingen, gesteund door enkele vermogende particulieren, een eigen onderzoek gestart naar het verhoogde risico op kanker en andere ziekten bij omwonenden van de Tata Steel-fabriek. Een aantal lokale bewoners onderneemt nu ook juridische stappen tegen Tata Steel wegens het in gevaar brengen van de gezondheid van mens en dier.