FINANCIEEL.com

Raad van State: Formule 1 Grand Prix van Nederland racet door

Raad van State: Formule 1 Grand Prix van Nederland racet door

Het circuit vanuit de lucht. Foto Essay Produkties via Circuit Zandvoort

De Raad van State oordeelde woensdag dat autoraces in Zandvoort, inclusief de Formule 1 Grand Prix van Nederland, door kunnen gaan omdat ze geen grote bedreiging vormen voor “stikstofverontreiniging” voor de omliggende natuurgebieden.

“De races kunnen gewoon doorgaan”, zegt Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de hoogste rechterlijke instantie van het land. De volgende Grand Prix van Nederland vindt plaats op zondag 27 augustus.

Natuur- en milieuorganisaties waren in beroep gegaan tegen een verlengde natuurvergunning die de provincie Noord-Holland in 2019 aan Circuit Zandvoort had verleend.

“We hadden liever iets anders gehoord”, zegt Marc Janssen, directeur van de Stichting Duinbehoud ADVERTENTIE.

Milieuorganisaties, waaronder Mobilisatie voor het Leefmilieu (MOB), maken zich zorgen over de effecten van vervuiling op het nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid en specifiek op de zeldzame zandhagedis en rugstreeppad die in de buurt van het spoor leven.

De huidige natuurvergunning uit 2019 beperkt het gebruik van het circuit tot maximaal 337 dagen per jaar en houdt de stikstofuitstoot op 6.124 kg per jaar. Voorheen werd de uitstoot van stikstofverbindingen geschat op ongeveer 10.750 kg per jaar.

Gezien de lagere uitstoot en de beperkingen op het gebruik van het circuit als gevolg van de nog lopende vergunning uit 2019, oordeelde de Raad van State dat er geen nieuwe natuurvergunningen nodig zijn.

“We zijn natuurlijk verheugd dat de Raad van State erkent dat we zorgvuldig hebben gehandeld”, zegt Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk tegen het AD. “Meer dan voorzichtig, want de vergunning was niet nodig omdat er geen toename van stikstofemissies is, maar zelfs een afname.” Hij wees ook op de economische voordelen voor de regio’s.

Maar de “teleurgestelde” advocaat Valentijn Wösten van de milieugroepering MOB vroeg zich af of het circuit wel op de goede plek staat. “Het veroorzaakt ernstige schade aan het natuurgebied door stikstof, geluid en grote aantallen bezoekers”, zou hij hebben gezegd.

Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl.

We zouden de Dutch News-service niet kunnen aanbieden en gratis kunnen houden zonder de genereuze steun van onze lezers. Met uw donaties kunnen wij berichten over zaken waarvan u ons vertelt dat ze er toe doen en u dagelijks een samenvatting geven van het belangrijkste Nederlandse nieuws.

Doe een donatie

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert