Onverklaarbare sterfgevallen in derde Covid-golf moeten nog worden opgelost

By Jernst van Waal

nationaal statistiekbureau CBS en volksgezondheidsinstituut RIVM zeggen dat ze nog niet hebben kunnen vaststellen wat de reden is voor het grote aantal extra sterfgevallen tijdens de derde golf van het coronavirus, die waarschijnlijk niet aan het virus te wijten zijn.

Een analyse van de doodsoorzaak schat het dodental van het coronavirus voor 2020 en 2021 op ongeveer 40.000, wat neerkomt op de meeste extra sterfgevallen in de eerste twee golven. Maar in de derde golf stierven 11.300 meer mensen dan verwacht zou worden, en slechts 7.900 van hen waren te wijten aan het coronavirus.

De doodsoorzaak in de overige 3.400 gevallen blijft onduidelijk en geldt voor alle leeftijdsgroepen, hoewel het de grootste is in de categorie 65 tot 80. Verpleeghuisbewoners waren goed voor 1.000 van de onverklaarbare sterfgevallen.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van Kamerleden, omdat het aantal extra sterfgevallen in de tweede helft van het jaar ruimschoots groter was dan het aantal overledenen aan het coronavirus.

De RIVM zei de resultaten toonde aan dat vaccinatie een goede bescherming bood tegen overlijden aan het coronavirus en het risico op overlijden door andere oorzaken niet verhoogde.

Van de 166.000 overlijdensakten die de onderzoekers bestudeerden, noemden er slechts 162 vaccinatie als mogelijke bijdragende factor, maar ze gingen niet in genoeg details om conclusies te kunnen trekken, aldus het RIVM.

Tegelijkertijd is verder onderzoek nodig om vast te stellen wat de oorzaak was van het hoge aantal extra sterfgevallen in de tweede helft van 2021.

Hypothesen, waaronder de vertraging bij de behandeling van sommige ziekten omdat ziekenhuizen te vol waren, het uitblijven van behandeling en de druk waaronder gezondheidswerkers opereerden, aldus de agentschappen.