FINANCIEEL.com

NL kan een zeespiegelstijging van drie meter aan, maar er zullen zich problemen voordoen

NL kan een zeespiegelstijging van drie meter aan, maar er zullen zich problemen voordoen

Nederland zal “waarschijnlijk” over de technische middelen beschikken om een ​​stijging van de zeespiegel tot drie meter op te vangen, maar daarvoor zal een grondige en kostbare herziening van de dijken nodig zijn, aldus een rapport in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en de verantwoordelijke Deltacommissie kustverdediging.

Om de drie meter stijging aan te pakken zullen sommige dijken met zo’n negentig meter moeten worden verbreed, wat in de bestaande stedelijke situatie niet altijd mogelijk zal zijn, zegt Jos van Alphen, strategisch adviseur van de Deltacommissie. omroep NOS.

Een stijging van één meter zal het noodzakelijk maken om 2.100 kilometer aan kustverdedigingsinfrastructuur te versterken, aldus het rapport. “We zullen veel meer zand nodig hebben”, aldus Van Alphen, “en dat betekent een grotere grip op het ruimtegebruik op de Noordzee.”

Het rapport is gebaseerd op het laatste rapport van het KNMI klimaatscenario’s waaruit blijkt dat de stijging van de zeespiegel niet met enige zekerheid kan worden voorspeld, omdat veel afhangt van de hoeveelheid mondiale broeikasgasemissies en de snelheid van het verlies van ijsmassa op Antarctica.

In het ergste geval zal de Noordzee deze eeuw met één tot twee meter stijgen en rond 2150 met drie tot vijf meter, aldus het KNMI eerder dit jaar.

Het versterken van het kustverdedigingssysteem van het land zal echter ook negatieve gevolgen hebben. Een solide kustverdediging zal andere watergerelateerde problemen veroorzaken, omdat het steeds moeilijker zal worden om rivierwater in zee te lozen, waardoor gigantische pompen nodig zullen zijn, zegt Maarten Kleinhans, hoogleraar fysische geografie van de Universiteit Utrecht, tegen de NOS.

Het land onder de dijken zal relatief dieper liggen, waardoor het moeilijker wordt om regenwater kwijt te raken. Door te pompen wordt ook meer zout water onttrokken, wat schadelijk is voor de landbouw. Een gebrek aan zoet water in de rivieren als gevolg van een tekort aan regenval is ook een bedreiging, zei Kleinhans.

“Het probleem wordt alleen vanuit technisch oogpunt bekeken”, aldus Kleinhans. “Het bouwen van een stevige muur van kustverdediging is niet noodzakelijkerwijs de beste optie.

“Er moeten ook veel andere vragen worden beantwoord, zoals waar willen we wonen, hoe gaan we werken, garanties over wilde dieren en hoe kosteneffectief gaat het allemaal zijn? Dit moet vanuit veel meer verschillende invalshoeken en disciplines bekeken worden.”

Het probleem voor de planners is dat tijd van essentieel belang is, aldus Van Alphen. “De komende honderd jaar worden er belangrijke investeringen gedaan van honderden miljarden euro’s in huisvesting en infrastructuur. “Dat betekent dat we nu moeten uitzoeken of we dat op de juiste plek doen”, zei hij.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert