Ingenieursfonds stort voor het eerst sinds 2008 pensioenen in

By Jernst van Waal

Bron: Static.autoblog.nl

Techniekpensioenfonds PME keert voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2008 uit aan gepensioneerden.

De 600.000 gepensioneerden van het fonds krijgen vanaf volgende maand een stijging van 1,29%, nu de dekkingsgraad – activa versus passiva – is gestegen tot wettelijk aanvaardbare niveaus. Dit komt onder meer door stijgende rentes en een wijziging van de regels.

Ambtenarenpensioenfonds ABP, een van de grootste ter wereld, en zorgfonds PZW, met 435.000 gepensioneerden, maken deze week ook bekend of ze de uitkeringen kunnen verhogen.

Ingenieursfonds PMT maakt op 5 juli bekend of het een soortgelijke stap kan zetten en bouwsectorfonds BpfBOUW, de laatste van de big five fondsen, streeft ernaar om voor het einde van het jaar hetzelfde te doen.

Vanaf 1 juli moeten fondsen een lagere dekkingsgraad van 105% hebben om pensioen op te bouwen. Tot nu toe was het niveau 110%.