FINANCIEEL.com

Geen stijging van internationale studentenaantallen in afwachting van nieuwe wetten

Geen stijging van internationale studentenaantallen in afwachting van nieuwe wetten

Dit jaar zijn minder internationale studenten begonnen aan een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit, maar iets meer hebben zich aangemeld voor een master, zo blijkt uit voorlopige cijfers.

De cijfers zijn echter laag – slechts 220 minder dan in 2022 – en werden tenietgedaan door de “marginale” toename van het aantal internationale studenten dat naar Nederland kwam voor een masterdiploma. In totaal zijn dit jaar 35.000 internationale studenten aan een studie begonnen.

Universiteiten richten zich minder op internationale werving en hebben potentiële studenten meer voorlichting gegeven over het woningtekort universiteitenvereniging UNL zei vrijdag.

“Deze cijfers laten zien dat de groei van de internationale instroom aan universiteiten is gestopt… Daarom dringen wij er bij de regering op aan om geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek zouden schaden”, aldus UNL-vicevoorzitter Jouke de Vries.

De vertrekkende regering is dat van plan aanscherping van buitenlandse studentenaantallenonder meer door ervoor te zorgen dat veel meer opleidingen in het Nederlands worden gegeven.

Wetenschap is van nature internationaal, dus we moeten het internationale karakter van onze universiteiten koesteren”, aldus De Vries. “Daarnaast heeft de samenleving door de enorme krapte op de arbeidsmarkt behoefte aan internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken.”

In plaats van algemene maatregelen, zoals verplichte lessen Nederlands, moeten de Universiteiten willen instrumenten zodat zij de instroom van internationale studenten op universitair niveau kunnen controleren. “Wij willen hierover graag het gesprek met de overheid voortzetten.”

Bij de hbo-hogescholen was er geen sprake van een stijging van het aantal bachelorstudenten, maar van een lichte stijging van de masterstudenten, waardoor het totaal aantal nieuwe internationale studenten op 12.000 kwam.

De kwestie speelt ook een sleutelrol in de aanhoudende verkiezingscampagne, waarbij veel partijen oproepen tot beperking van de internationale studentenaantallen en meer promotie van Nederlandse taaldiploma’s. Driekwart van de internationale studenten komt uit Europa en de grootste groep komt uit Duitsland.

Ondertussen lijkt een experiment aan de Universiteit van Amsterdam, dat voor sommige vakken quota op buitenlandse studentenaantallen heeft ingevoerd, wel te werken. Dat meldt Parool op vrijdag.

Vorig jaar sprak nog slechts 29% van de eerstejaars psychologiestudenten Nederlands, maar dat is nu opgelopen tot 53% sinds er een plafond werd ingevoerd voor het aantal internationale studenten.

In de politieke wetenschappen daalde het aantal Nederlandstalige eerstejaarsstudenten echter, waar een plafond voor het totale aantal studenten werd ingevoerd, van 34% naar 26%. Dit zou impliceren dat een limiet op het aantal Nederlandse studenten ertoe zou leiden zich bij een andere instelling voor hoger onderwijs aan te melden om zeker te zijn van een plek, aldus de krant.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert