Studieleningen: wat gebeurt er als u in gebreke blijft met uw lening?

Veel studenten sluiten elk jaar federale studieleningen af, zoals Perkins-leningen en Stafford-leningen, omdat ze hulp nodig hebben bij het financieren van hun hbo-opleiding. Ze zijn een enorme hulp voor veel mensen en stellen studenten in staat hoger onderwijs te volgen waar ze het anders niet zouden kunnen betalen. Zodra je de school verlaat, moet je deze leningen echter volledig en op tijd terugbetalen, in overeenstemming met je leningsovereenkomst en afbetalingsplan.

Er is een respijtperiode tussen het afstuderen en het moeten beginnen met aflossen, namelijk zes maanden voor een Stafford-lening en negen maanden voor een Perkins-lening, maar over het algemeen wordt verwacht dat dit lang genoeg zal zijn om uw studie af te ronden om te vinden een baan en in staat zijn om te beginnen met het terugbetalen van uw schuld.

Als u niet in staat bent terug te betalen om redenen buiten uw wil die u in financiƫle moeilijkheden hebben gebracht, bijvoorbeeld als u geen werk kunt vinden, uw baan bent kwijtgeraakt of om gezondheidsredenen niet in staat bent geweest om te werken, kunt u krijg een uitstel van betaling voor uw lening, zodat u tot drie jaar vrij kunt hebben van het doen van terugbetalingen. Als u geen uitstel krijgt, kunt u uitstel vragen.

Dit is een vorm van tegemoetkoming waarbij uw betalingen geheel kunnen worden stopgezet of voor een periode van maximaal twaalf maanden per keer (voor een totale periode van maximaal drie jaar) kunnen worden verlaagd. U moet uw leningverstrekker op de hoogte stellen van eventuele moeilijkheden die u ondervindt met het terugbetalen zodra u hiervan op de hoogte bent, zodat u het proces van uitstel van betaling of uitstel van betaling kunt starten, want als u dit niet doet, wordt uw lening niet meer betaald en dit heeft zeer ernstige gevolgen.

Als u in gebreke blijft bij een lening, inclusief een federale studielening, kunnen uw leningverstrekker, uw universiteit en de overheid allemaal actie tegen u ondernemen om hun geld terug te krijgen. Dit kan inhouden dat u wordt aangeklaagd, betalingen automatisch van uw loon worden afgetrokken en eventuele belastingteruggaven ingehouden die u normaal gesproken verschuldigd zou zijn. Er wordt ook melding gemaakt van uw wanbetaling aan kredietinformatiebureaus, wat betekent dat u het in de toekomst erg moeilijk zult vinden om kredietproducten te krijgen van alle verkooppunten, inclusief hypotheken, creditcards en andere leningen die u mogelijk nodig heeft. Ook kun je geen studiefinanciering meer krijgen als je ooit weer het onderwijs in wilt.

De gevolgen van een wanbetaling kunnen zeer ernstig zijn en jaren aanhouden en later voor complicaties zorgen wanneer uw financiƫle situatie misschien beter is en u een huis of iets dergelijks wilt kunnen kopen. Het is daarom van groot belang dat u zich aan uw wettelijk bindende aflossingsovereenkomst houdt en eventuele problemen tijdig meldt bij uw leningverstrekker, zodat actie kan worden ondernomen.