VN-mensenrechtencommissie bekritiseert Nederland vanwege kind met ‘nationaliteit onbekend’

By Jernst van Waal

[
Foto: Depositphotos, com De mensenrechtencommissie van de VN zegt dat Nederland de rechten van een kind heeft geschonden door ‘nationaliteit onbekend’ in officiële registers te registreren, omdat dit betekent dat hij volgens de Nederlandse wet niet als ‘staatloos’ kon worden geregistreerd en daarom internationale bescherming als staatloze kreeg. De VN-bevinding richt zich op Denny, die in 2010 in Utrecht werd geboren uit een 21-jarige moeder uit China die in 2004 naar Nederland was gesmokkeld en tot prostitutie was gedwongen. Uiteindelijk ontsnapte ze en rapporteerde wat haar was overkomen. de Nederlandse politie. Volgens het VN-rapport heeft de politie het onderzoek echter beëindigd omdat ze haar mensenhandelaren niet konden identificeren en haar verblijfsstatus momenteel die van een ‘illegale vreemdeling’ is. Aangezien Denny’s moeder zelf door haar ouders in de steek werd gelaten en haar geboorte niet werd geregistreerd in de burgerlijke stand in China, kon ze het Chinese staatsburgerschap niet verkrijgen en kon ze de nationaliteit van Denny niet bewijzen. Denny werd daarom in de Nederlandse BRP-database geregistreerd met de annotatie ‘onbekende nationaliteit’. ‘Staten hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat staatloze kinderen onder hun jurisdictie die geen mogelijkheid hebben om een ​​andere nationaliteit te verwerven, niet zonder rechtsbescherming blijven’, aldus commissielid Shuichi Furuya in een verklaring. ‘Het recht op nationaliteit zorgt voor concrete bescherming van individuen, in het bijzonder kinderen. De commissie heeft Nederland nu verzocht haar beslissingen over Denny’s aanvraag om als staatloos te worden geregistreerd, en op zijn aanvraag om erkend te worden als Nederlander, te herzien. Volgens het CBS waren er in september 2016 13.169 kinderen onder de 10 jaar geregistreerd met ‘onbekende nationaliteit’ in Nederland, van wie velen in Nederland geboren waren, aldus de VN. zijn moeder diende in 2016 hun verzoekschrift in bij de VN-commissie. Ze wonen momenteel in een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers met jonge kinderen die worden bedreigd met uitzetting. Nederland werkt aan een actualisering van de wetgeving inzake staatloosheid of het niet hebben van een bekende nationaliteit. In juli 2019 vertelde junior minister van Justitie Ankie Broekers-Knol Kamerleden dat ze later dat jaar meer informatie zou verstrekken, maar dat het proces ingewikkeld is.DutchNews.nl heeft contact opgenomen met het ministerie voor een update en voor een reactie op de VN-bevindingen Kinderen die in Nederland zijn geboren, een verblijfsvergunning hebben en als ‘staatloos’ zijn geclassificeerd, hebben na drie jaar het recht om de Nederlandse nationaliteit op te eisen. Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Team DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden tot ’s avonds en in het weekend en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u wel, u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.