Verkiezingsinterview: ‘Het is tijd dat GroenLinks bij de regering komt’

[
Foto: GroenLinks Voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van maart interviewt DutchNews.nl een aantal prominente Kamerleden over het beleid van hun partij. Gordon Darroch praat vandaag met GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Een week waarin Nederland ging van schaatsen op bevroren grachten naar zwoele late lentezon lijkt een goed moment om te praten over de opwarming van de aarde. Zoals veel van zijn landgenoten maakte GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee in de tweede week van februari optimaal gebruik van de ijzige omstandigheden: ‘Het gebeurt steeds minder’, zegt hij. ‘De laatste keer dat we een koud recordjaar hadden in Nederland was 1911, maar de afgelopen zeven jaar staan ​​allemaal in de top 10 van warmste jaren ooit. Als je het op die schaal bekijkt, zie je duidelijk dat het warmer wordt. ” Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, waar ze de afgelopen vier jaar extreme droogte hebben gehad en het heeft een zichtbare impact gehad op de oogsten, de tuinen van mensen en de waterstanden in de rivieren. Ze beginnen zelfs wijn te produceren omdat het zo warm is. ‘Het grotere plaatje kan moeilijk te bevatten zijn, erkent Van der Lee, maar klimaatverandering wordt ook overschaduwd door meer directe crises. De verkiezing van volgende maand is geen uitzondering, waarbij alles op de achtergrond staat vanwege de pandemie van het coronavirus. ‘Het is wat bekend staat als de tragedie van de horizon – klimaatverandering gebeurt geleidelijk en lijkt altijd ver weg te zijn, terwijl de realiteit is dat het er al is’, zegt hij. ‘Het is jammer dat niet alleen het coronavirus een ernstige crisis is. , maar het onderdrukt het momentum dat werd gecreëerd voordat het virus kwam. Er was een groot publiek debat, jonge klimaatactivisten stonden op, er was veel momentum binnen bedrijven om actie te ondernemen, maar nu is het allemaal weggeëbd. ‘De timing is niet in ons voordeel. Maar we putten aanmoediging uit het feit dat klimaat nog steeds hoog scoort in kiezersonderzoeken. Mensen worden zich er, mede door corona, van bewust dat de manier waarop we omgaan met de planeet en onze flora en fauna ernstig schadelijk is. ‘CO2-neutraal Het verkiezingsmanifest van GroenLinks wil klimaatverandering weer bovenaan de agenda zetten. De partij wil Nederland binnen 25 jaar CO2-neutraal maken, 17 miljoen bomen planten, fors investeren in bussen en treinen en daarbij vliegreizen belasten, en een klimaatfonds van € 60 miljard opzetten om groene energie-initiatieven te subsidiëren en duurzame woningen te bouwen. Het beoogt ook om de CO2-uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990, boven de doelstelling van de Europese Commissie van 55% en de 49% in het Nationaal Klimaatakkoord van de Nederlandse regering minder dan twee jaar geleden. ” We lopen achter op de rest van de EU-lidstaten in termen van CO2-reductie ‘, zegt Van der Lee. ‘We zijn na Malta het slechtste land van Europa. Fossiele brandstoffen leveren 90% van onze energie. We moeten dus veel meer doen en niet alleen kijken naar wat iedereen doet. ” Hij verwerpt het idee dat strengere CO2-reductiedoelstellingen de concurrentiekracht van Nederland schaden. ‘We hebben een ongelijk speelveld gecreëerd door grote energieverbruikers een veel te grote voorsprong te geven. De meest conservatieve recente schatting is dat we € 17,5 miljard aan subsidies geven voor activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen, terwijl we slechts € 4,5 miljard uitgeven aan klimaatbeleid. ‘Nooit in de regering Een parlementslid sinds 2017, Van der Lee, 56, staat op nummer drie op de lijst van de partij. van kandidaten deze keer, en met de partij die naar verwachting minstens 10 zetels zal winnen, heeft hij een goede kans om terug in het parlement te komen. De vraag is dan of GroenLinks voor het eerst in de regering zal treden, dertig jaar nadat het voortkwam uit een fusie van vier linkse randpartijen. ‘Op dit moment is GroenLinks de partij met de meeste wethouders in de grote steden en zitten we in het bestuur in acht van de twaalf provincies’, zegt hij. ‘Het wordt hoog tijd dat we er op nationaal niveau bij betrokken zijn.’ Vier jaar geleden won GroenLinks een recordaantal van 14 zetels, goed voor bijna 10% van de stemmen, maar trok zich terug uit de coalitiegesprekken toen ze het niet eens kon worden met de rechtse liberaal ( VVD) en christen-democratische (CDA) partijen over de asielproblematiek. Deze keer sprak partijleider Jesse Klaver over het sluiten van een links pact met de PvdA (PvdA) en de Socialistische Partij, hoewel de andere twee leiders, met name Lilian Marijnissen van de SP, de afgelopen dagen bij het idee hebben afgekoeld. is dat geen van de partijen zou deelnemen aan de besprekingen zonder ten minste een van de anderen. ‘We willen ervoor zorgen dat we ons doel om aan tafel zitten en onderhandelen over een zo goed mogelijk regeerakkoord te realiseren’, zegt Van der Lee, maar wat gebeurt er als er maar één van de partijen in het pact nodig is om de coalitie een meerderheid te geven in parlement? ‘We hebben gezegd dat we willen samenwerken met andere partijen aan de linkerkant. Als andere mensen zeggen dat we alleen met jou en niemand anders willen onderhandelen, maakt dat het ingewikkeld, maar de kans dat dat gebeurt is klein. Als je naar de samenstelling van de Eerste Kamer kijkt, hebben ze ons hoe dan ook nodig. ‘Polderproblemen De coronaviruscrisis heeft de tekortkomingen van het Nederlandse besluitvormingsproces aan het licht gebracht. Het ‘poldermodel’ werd gekoesterd als het fundament van de welvaart en stabiele regering van het land, maar de snelle reactie die de pandemie vereiste, paste niet gemakkelijk in een politiek systeem dat steunt op uitvoerige onderhandeling, compromissen en delegatie. Nederlandse reactie op klimaatverandering, zegt Van der Lee. ‘We praten veel, we maken veel plannen, maar voeren ze niet echt uit. We hebben nooit een klimaatdoel bereikt dat we onszelf hebben gesteld of die we met de Europese Unie hebben afgesproken. Omdat de last gelijk moet worden verdeeld en iedereen zijn zegje moet doen, is het vaak zo verwaterd dat we ver achterblijven bij wat nodig is. ‘Een andere remmende factor is de Nederlandse obsessie om waar voor je geld te krijgen, zegt Van der Lee. ‘We willen alles zo kostenefficiënt mogelijk doen, maar daar betaal je in tijden van crisis de prijs voor, want je aantal intensive care-bedden kun je niet zomaar opschalen. Als je naar onze buren in het oosten kijkt, hebben ze een andere aanpak en een grotere IC-capaciteit die gemakkelijker op te schalen is. ‘Samenzwering’ bubbels ‘Van der Lee maakt zich zorgen over de manier waarop het debat in de bredere samenleving wordt verstoord door de wildgroei. van complottheorieën en ‘bubbels’ op sociale media. ‘Ik begrijp dat veel mensen onder druk staan ​​door de beperkingen. Maar het is bijna onmogelijk om een ​​debat te voeren als mensen de wetenschap afwijzen en je tegenstanders mensen zijn die samenzweringen verspreiden over pedofielen of lasers die bosbranden veroorzaken. ” Maar de regering moet niet meer beredeneerde kritiek op de trage start van het vaccinatieprogramma, de problemen met gegevensbeveiliging of de impact van de lockdown op de reguliere zorg, zegt hij. ‘Er zijn te veel fouten gemaakt, en in die zin kan ik goed begrijpen waarom er kritiek en weerstand is.’ Een positieve uitkomst van de pandemie, zegt hij, is dat deze heeft geleid tot een radicale verandering van de houding ten opzichte van de overheidsuitgaven. Bezuinigingen zijn uit het politieke lexicon verdwenen, staatsgelden zijn gebruikt om de werkloosheid laag te houden en worstelende bedrijven te ondersteunen, en het aangaan van schulden om te investeren in de publieke sector is niet langer taboe. ‘Er is een hele discussie over monetair beleid, en of we niet anders moeten omgaan met overheidsschuld in een tijd dat de rente zo laag is dat de overheid misschien meer en sneller moet investeren.’Maar ondanks deze linkse aanval door een centrumrechtse regering, is er geen druppelstemming op orthodoxe linkse partijen als GroenLinks. ‘Dat hebben we tot nu toe niet echt gezien in de peilingen’, zegt Van der Lee. ‘Daar moeten we mee leven. En tegelijkertijd blijven we ons best doen om te laten zien dat er nog grote veranderingen nodig zijn in Nederland, de kansen zijn er en we hebben goede oplossingen. ‘Focus op de jeugd Als partij wiens steun geconcentreerd is onder jonge stedelijke professionals, GroenLinks geeft ook prioriteit aan investeren in de volgende generatie. De partij wil de minimum kiesgerechtigde leeftijd verlagen tot 16 en 10.000 euro geven aan elke 18-jarige om te investeren in onderwijs of opleiding. Zelfs met daaraan verbonden voorwaarden, is het uitdelen van forfaitaire bedragen aan individuen, ongeacht hun omstandigheden, verenigbaar met de doel van een eerlijkere, duurzamere economie? ‘Ja, want wat je op dit moment ziet, is een kanscrisis in Nederland. Enerzijds wordt het opleidingsniveau veel te jong bepaald, op 12-jarige leeftijd, en anderzijds krijgen kinderen van vermogende ouders meer mogelijkheden om dit recht te zetten. We vinden het belangrijk om iedereen in Nederland, ook degenen van wie de ouders geen spaargeld hebben, de middelen te geven om te investeren in hun eigen ontwikkeling. ‘Het is ook een investering in de toekomst van Nederland, want het verhoogt het gemiddelde opleidingsniveau. En dit is een generatie die zich veel meer bewust is van de gevolgen van klimaatverandering en bereid is een actieve rol te spelen in de oplossing. In die zin past het dus heel goed in de plannen van GroenLinks, want het is een creatieve manier om rijkdom te herverdelen en bij te dragen aan een groener, duurzamer land. ” Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Het team van DutchNews.nl wil alle genereuze lezers die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden tot ‘s avonds en in het weekend en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u geen eerlijk en accuraat nieuws en artikelen over alles wat met Nederlands te maken heeft kunnen geven. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dat wel? u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.

Plaats een reactie