Loan-to-Value (LTV)-ratio begrijpen

De aankoop van een woning is een belangrijke mijlpaal in iemands leven. Het vergt veel planning en onderzoek. Het is ook financieel belastend (bedoelde woordspeling) en kan een groot deel van uw spaargeld in beslag nemen. Een manier om uw spaargeld intact te houden, is door naar een bank te gaan en een lening aan te vragen. Hierdoor kunnen de kosten van het huis worden opgesplitst en over een paar jaar in maandelijkse termijnen worden betaald.

Maar hoe bepaalt een bank hoeveel lening ze u mag geven? De lening-tot-waarde-ratio gebruiken.

Wat is de Loan-To-Value (LTV)-ratio?

Het is de verhouding waarin een som geld wordt uitgeleend aan een persoon. Het wordt berekend op basis van de waarde van het onroerend goed dat door de lener wordt gekocht. Natuurlijk, hoe hoger het geleende geldbedrag, hoe hoger het risico voor de geldschieter.

Hoe helpt het bij uw aankoop van onroerend goed?

Stel dat u uw zinnen heeft gezet op een woning die u echt leuk vindt, maar die u zich nog niet kunt veroorloven, en u wendt zich tot een bank of een geldschieter. Nu weet u dat u uw schuld kunt afbetalen, maar hoe weet de bank dat ze u kunnen vertrouwen? Hoe berekenen ze hoe risicovol hun investering is?

Dit is wanneer ze de Loan-To-Value (LTV) Ratio berekenen. Als u slechts een klein deel van het geld hoeft te lenen en de rest zelf kunt inleggen, is uw LTV-ratio lager. Dit vertelt de bank dat uw financiële positie sterk is en dat u uw schuld comfortabel kunt afbetalen. Als u dit weet, zal de bank u een lagere rente in rekening brengen. Maar als de bank een groter deel van uw investering moet betalen, zal de rente hoger zijn en moet u mogelijk een onderpand bedenken.

Wat als u meerdere kredietverstrekkers heeft?

Soms wilt u misschien niet het volledige te betalen bedrag van één enkele bron lenen. In dergelijke gevallen kunt u uit meerdere bronnen lenen, zelfs voor één woning. De geldschieters zullen dan de gecombineerde lening-tot-waardeverhouding schatten door het geleende geld van alle bronnen bij elkaar op te tellen. De verhouding van deze waarde tot de taxatiewaarde van het onroerend goed (of aankoopwaarde, welke lager is) geeft de uiteindelijke LTV-ratio van het onroerend goed.

Kortom, hogere LTV-ratio’s zullen leiden tot hogere rentetarieven op het geleende bedrag en kunnen voor u omslachtig zijn om af te betalen. Dus, om de best mogelijke deals te krijgen bij het aanvragen van vastgoedleningen, probeer uw persoonlijke LTV-ratio te verlagen.