Yes We Can: Campagne voor statiegeld op aluminium blikjes

By Jernst van Waal

Onder het motto ‘Yes We Can’ lanceerden 68 Nederlandse en Belgische gemeenten, tientallen organisaties en meerdere bedrijven een campagne voor de snelle invoering van statiegeld op blik. Volgens de “Deposit Alliance” kan een statiegeldregeling op aluminium blikjes de hoeveelheid zwerfafval drastisch verminderen, meldt de NOS.

De oorspronkelijke afspraak die de Nederlandse overheid met het bedrijfsleven maakte was dat het aandeel blikjes in het zwerfafval in het najaar van 2021 met minimaal 70 procent moet zijn teruggebracht. ” We zien nu dat er steeds meer blikjes in de natuur achterblijven, dat daarom zeggen we: de beslissing kan al genomen worden ”, zei Suze Govers van de alliantie tegen de omroep.

Govers wees erop dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven al een statiegeld op plastic flessen heeft ingevoerd. “Ze zag dat er meer plastic flessen de natuur in kwamen in plaats van minder. Dat motiveerde haar om eerder over plastic te beslissen.” De verwachting is dat het terugkrijgen van statiegeld bij het retourneren van plastic flessen zal resulteren in 70 tot 90 procent minder plastic flessen op straat en in de natuur.

Volgens de Deposit Alliance heeft onderzoek aangetoond dat een hoog percentage van de consumenten bereid is blikjes terug te sturen als ze statiegeld krijgen.

Organisaties en bedrijven die bij de Deposit Alliance zijn betrokken zijn onder meer de Consumentenbond, ASN, LTO en Triodos Bank