FINANCIEEL.com

Waterschappen plannen volgend jaar forse belastingverhogingen

Waterschappen plannen volgend jaar forse belastingverhogingen

Inwoners, boeren, bedrijven en natuureigenaren kunnen volgend jaar forse verhogingen van de waterschapsbelasting verwachten. De nieuw benoemde waterschappen zijn van plan om in ieder geval de inflatie door te berekenen, en velen doen daar nog forse verhogingen bij. In veel van de 21 waterschappen gaan de belastingen met 10 procent of meer omhoog, meldt RTL Nieuws.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht spant de kroon met een tariefsverhoging van zo’n 35 procent. Dat komt neer op een gemiddelde stijging van ruim 100 euro per jaar voor de 1,4 miljoen inwoners van onder meer Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Het waterschap heeft het extra geld nodig om de financiën op orde te krijgen, de gestegen personeelskosten op te vangen en de door klimaatverandering noodzakelijke extra werkzaamheden uit te voeren. De dijken hebben aandacht nodig om de stijgende zeespiegel op te vangen en er zijn maatregelen nodig voor bijvoorbeeld periodes van droogte.

De gemene deler voor alle waterschappen is dat ze hun eigen reserves niet zullen gebruiken om hogere personele en materiële kosten op te vangen, zo blijkt uit de analyse van RTL van hun financiële afspraken. En in bijna alle afspraken staat dat de waterschappen volgend jaar inflatie doorberekenen in de belastingen. Het CPB gaat op dit moment uit van een inflatie van 3 procent dit jaar.

Veel waterschappen hebben al afgesproken om hun belastingen verder te verhogen om andere kosten te dekken. Zo heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta een verhoging van gemiddeld 10 procent in de begroting staan. Gemiddeld, omdat niet elke groep even zwaar wordt getroffen. Het door de BBB geleide waterschap gaat de belastingen voor boeren veel minder verhogen dan voor burgers, bedrijven en eigenaren van natuurgebieden, aldus RTL.

Waterschap De Dommel in Noord-Brabant gaat de belastingen verhogen met inflatie plus minimaal 8 procent. In Friesland plant het waterschap een stijging van gemiddeld 14 procent. In Limburg zijn ze de exacte tarieven nog aan het uitzoeken, maar ze weten al dat ze minimaal 10 procent moeten verhogen.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert