Voor het eerst in 6 maanden minder doden dan verwacht

By Jernst van Waal

In de tweede week van januari zijn in Nederland naar schatting 3.250 mensen overleden. Dat zijn er ruim 100 minder dan verwacht voor deze periode – voor het eerst in een half jaar was het aantal wekelijkse sterfgevallen lager dan verwacht, meldt het CBS.

Nederland kampte sinds begin augustus 2021 met oversterfte. In de laatste week van december lag de sterfte op ongeveer het verwachte niveau. In de eerste week van januari stierven er iets meer mensen dan verwacht. Het CBS heeft nog geen gegevens over de doodsoorzaken, maar de oversterfte viel samen met de laatste coronagolf.

De daling van de sterfte was de afgelopen weken vooral zichtbaar bij 80-plussers. Maar in de tweede week van januari bleef de sterfte in deze leeftijdsgroep stabiel. Vorige week stierven naar schatting 1850 mensen boven de 80, meer dan 100 minder dan verwacht. In alle andere leeftijdsgroepen lag de sterfte op het verwachte niveau.