Update van vaccinatieplannen voor Nederlandse Covid op 13 januari; Wanneer kunt u zich laten vaccineren?

By Jernst van Waal

De regering actualiseerde haar plannen om de Nederlandse bevolking te vaccineren tegen het coronavirus en besteedde meer aandacht aan het snel vaccineren van ouderen en medisch kwetsbare delen van de samenleving tegen Covid-19.

De Gezondheidsraad heeft de afgelopen weken bij de overheid herhaaldelijk aangedrongen op vaccinatie van ouderen. Het kabinet lijkt nu gehoor te geven aan die oproepen en kondigt aan dat de bewoners van verpleeghuizen en 24-uurs zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf volgende week eerder dan gepland worden ingeënt. Ook thuiswonende ouderen en mensen met andere gezondheidsklachten komen eerder in aanmerking voor vaccinatie, terwijl gezonde volwassenen tot wel vier weken langer op hun beurt moeten wachten.

Ernst Kuipers van het Nederlandse acute zorgnetwerk LNAZ benadrukte dinsdag in de Tweede Kamer dat vaccinaties zo snel mogelijk moeten gebeuren. “Vaccineer nu, laat geen vaccins achter. We moeten versnellen”, zei hij. Hij en Jaap van Dissel van volksgezondheidsinstituut RIVM uitten hun bezorgdheid over de zeer besmettelijke B117-stam van het coronavirus, die zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk verspreidt ondanks de strakke lockdown-maatregelen in het land.

Wie kan zich laten vaccineren en wanneer?

Gezondheidswerkers groep 1: acute zorg

Aanvankelijk zou dit tot 30 duizend mensen omvatten die de intensive care-afdelingen van het land, coronavirusafdelingen in ziekenhuizen, eerstehulpafdelingen en ambulance- of luchtambulancepersoneel bemannen. Huisartsen en hun personeel zullen in deze groep worden opgenomen, te beginnen met degenen die 24 uur per dag op de spoedeisende hulp werken.

Van deze doelgroep waren vanaf 12 januari 38 duizend gevaccineerd. Dit kwam doordat de ziekenhuizen erin slaagden om zes volledige vaccindoses per injectieflacon te krijgen in plaats van vijf, en geen van de injectieflacons werd verspild vanwege logistieke problemen of leveringsproblemen.

 • Wanneer: Gestart van 6 januari tot begin februari
 • Welk vaccin: BioNTech / Pfizer
 • Locatie: Hoofdzakelijk bij ziekenhuizen en georganiseerd door hun werkgever

Gezondheidswerkers groep 2: residentiële ouderenzorg

Dit omvat 273 duizend mensen die in verpleeghuizen of kleinere woonvoorzieningen werken. Ongeveer zevenduizend van hen werden in de eerste week gevaccineerd en naar verwachting zou het proces vanaf 15 januari snel toenemen.

 • Wanneer: Gestart van 6 januari tot en met 30 april
 • Welk vaccin: eerst BioNTech / Pfizer, daarna AstraZeneca, CureVac, Janssen of GSK / Sanofi wanneer ze zijn goedgekeurd door de EMA
 • Locatie: Bij een massale vaccinatie-instelling georganiseerd door de GGD

Verzorgingshuisbewoners groep 1

Hiertoe behoren 155 duizend mensen die ofwel in een verpleeghuis wonen, ofwel een verstandelijke beperking hebben en in een andere 24-uurszorginstelling wonen. De eerste 15 duizend van hen zouden tussen 18 en 24 januari worden gevaccineerd. Bij eerdere plannen was deze groep eind mei gevaccineerd, niet begin april.

 • Wanneer: 18 januari tot begin april
 • Welk vaccin: BioNTech / Pfizer
 • Locatie: Bij de verzorgingstehuizen, verzorgd door de arts van het personeel

Verpleeghuisbewonersgroep 2

Dit omvat de overige 77 duizend mensen die ofwel in een verpleeghuis wonen, ofwel een verstandelijke beperking hebben en in andere 24-uurs zorginstellingen wonen. Bij eerdere plannen was deze groep eind juni ingeënt, niet begin april.

 • Wanneer: van eind januari tot begin april
 • Welk vaccin: Moderna
 • Locatie: Bij de verzorgingstehuizen, verzorgd door een huisarts

Gezondheidswerkers groep 3: residentiële zorg

Dit omvat 258 duizend mensen die zorg verlenen aan mensen met een handicap en 204 duizend verpleegsters op locatie, waaronder thuiszorgmedewerkers.

 • Wanneer: februari t / m 30 april
 • Welk vaccin: eerst BioNTech / Pfizer, daarna AstraZeneca, CureVac, Janssen of GSK / Sanofi wanneer ze zijn goedgekeurd door de EMA
 • Locatie: Bij een massale vaccinatie-instelling georganiseerd door de GGD

Gezondheidswerkers groep 4: geïnstitutionaliseerde zorg

Dit zijn de 25 duizend mensen die zorg verlenen aan psychiatrische patiënten die in een instelling verblijven.

 • Wanneer: van half februari tot en met 31 maart
 • Welk vaccin: Moderna voor sommigen, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi voor alle anderen
 • Locatie: bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, georganiseerd door hun werkgever

Geïnstitutionaliseerde zorgbewoners

Dit zijn inclusief de 60 duizend psychiatrische patiënten die in een instelling verblijven.

 • Wanneer: van half februari tot half mei
 • Welk vaccin: Moderna voor ongeveer de helft, dan AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi
 • Locatie: bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg die wordt geboden door het medische team van het personeel

Thuiswonende volwassenen, ouder dan 60, niet ambulant

Dit omvat de niet-ambulante mensen vanaf 60 jaar die niet in staat zijn om een ​​faciliteit buiten hun woonplaats te bezoeken. Ze worden ingeënt van oud tot jong. Er zijn 4,3 miljoen mensen in Nederland boven de 60 jaar.

 • Wanneer: van half februari tot en met 31 juli
 • Welk vaccin: Moderna
 • Locatie: Georganiseerd door de huisarts op kantoor of tijdens een huisbezoek

Thuiswonende volwassenen, ouder dan 60, ambulant

Er zijn miljoenen mensen vanaf 60 jaar die thuis wonen, mobiel zijn en in staat zijn om een ​​locatie buiten hun woonplaats te bezoeken. Ze worden ingeënt van oud tot jong. Er zijn 4,3 miljoen mensen in Nederland boven de 60 jaar. Er is op dit moment geen onderscheid voor degenen in deze groep die een medische aandoening hebben waardoor ze meer kans hebben op acute zorg als ze Covid-19 krijgen.

 • Wanneer: van half februari tot en met 31 juli
 • Welk vaccin: BioNTech / Pfizer en Moderna, dan ook AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi
 • Locatie: Bij een massale vaccinatie-instelling georganiseerd door de GGD of ter beschikking gesteld door de huisarts op kantoor

Volwassenen jonger dan 60: medisch kwetsbaar

Naar schatting 1,8 miljoen mensen die in Nederland wonen, zijn tussen de 18 en 60 jaar oud en hebben een medische aandoening waardoor ze meer kans hebben op acute zorg als ze Covid-19 krijgen.

 • Wanneer: van half februari tot en met 31 mei
 • Welk vaccin: AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi
 • Locatie: Georganiseerd door hun huisarts

Gezondheidswerkers groep 5: Alle andere werknemers

Dit omvat ook de gezondheidswerkers die niet eerder in aanmerking komen voor een vaccinatie vanwege hun leeftijd, medische geschiedenis of hun specifieke zorggebied. Op basis van gegevens van het CBS vallen naar schatting 630 duizend mensen in deze categorie.

 • Wanneer: van 1 april tot en met 31 juli
 • Welk vaccin: Moderna voor sommigen, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi voor alle anderen
 • Locatie: Georganiseerd door hun werkgever bij een instelling of huisartsenpraktijk

Volwassenen jonger dan 60; Niet medisch kwetsbaar

Dit omvat de resterende 7,1 miljoen volwassenen in Nederland die thuis wonen en die geen medische aandoening hebben waardoor ze meer kans hebben op acute zorg als ze Covid-19 krijgen. Ze vallen ook niet in een van de bovenstaande categorieën. Ze worden ingeënt van oud tot jong

 • Wanneer: van mei tot 30 september
 • Welk vaccin: AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson of GSK / Sanofi
 • Locatie: hetzij bij een GGD-locatie, hetzij bij de huisarts

Wanneer is Nederland van plan verschillende vaccins in ontvangst te nemen?

Nederland verwacht eind maart 2022 69 miljoen doses coronavirus in ontvangst te nemen. De levering begon met het Pfizer / BioNTech-vaccin in december 2020, toen het land de eerste 165 duizend doses ontving. Het Moderna-vaccin was het tweede dat werd goedgekeurd, hoewel Nederland aan het eind van het jaar een extra toewijzing van ongeveer twee miljoen doses afwees.

Dit kwam doordat het land zijn aankoop van het Pfizer / BioNTech-vaccin verdubbelde en verwacht dat het Europees Geneesmiddelenbureau eind januari producten van AstraZeneca goedkeurt. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei dat de Johnson & Johnson-kandidaat die bij Janssen Vaccines in Leiden werd ontwikkeld, ook op groen licht kwam.

Voor alle vaccins zijn waarschijnlijk twee doses nodig. Het Johnson & Johnson-vaccin werd aanvankelijk getest als een product met een enkele dosis.

Fabrikant

2020

V4

2021

V1

2021

Q2

2021

Q3

2021

V4

2022

V1

Totaal

(x 1 miljoen)

Pfizer / BioNTech 0,165 2.7 7.2 6.8 2.6 19.5
Moderna 0,4 1,36 1,36 3.1 6.2
AstraZeneca 4.5 5.2 2 11.7
CureVac 2.2 2 2.2 2.2 8,6
Johnson & Johnson 3 6 2.3 11.3
Sanofi 5,85 5,85 11.7
Totaal 0,165 8.2 15.7 21.2 14.25 2.2 69

Waar zijn de massavaccinatiesites van de GGD gevestigd?

De GGD GGD is onderverdeeld in 25 verschillende regio’s. Bij de start van het vaccinatieproces tegen het coronavirus komt er één massavaccinatiecentrum beschikbaar in elk van de regio’s behalve Zeeland, waar er twee komen.

Vaccinatiesites zijn al open:

 • Amsterdam-Amstelland: RAI congrescentrum
 • Drenthe: TT Circuit Assen
 • Haaglanden: Cars Jeans Stadion in Den Haag
 • Hart voor Brabant: Voormalig Jumbo distributiecentrum aan De Amert in Veghel
 • Rotterdam-Rijmond: Rotterdam The Hague Airport in Rotterdam
 • Utrecht: Expo expositiecentrum in Houten

Vaccinatiesites die tegen 15 januari open gaan:

 • Brabant, West: Amphia aan de Langendijk in Breda
 • Brabant-Zuidoost: Sportcentrum Eindhoven
 • Flevoland: Een bedrijfspand aan de Schroefstraat in Lelystad
 • Fryslân: De Keltenhal van het WTC Expo in Leeuwarden
 • Gelderland-Midden: Sportcentrum Papendal
 • Gelderland, Noord en Oost: Sporthal Mheenpark in Apeldorn
 • Gelderland-Zuid: Een voorziening aan de Havenweg in Wijchen
 • Gooi & Vechtstreek: Koninklijke Visio aan de Amersfoorstestraatweg in Huizen
 • Groningen: MartiniPlaza Groningen
 • Hollands-Midden: Evenementen- en congrescentrum bij Holiday Inn in Leiden
 • Hollands Noorden: Evenemententerrein aan de Olympiaweg in Alkmaar
 • IJsselland: IJsselhallen in Zwolle
 • Kennemerland: Schiphol Airport in Haarlemmermeer
 • Limburg-Noord: Kazerneterrein voormalige kazerneterrein in Blerick, Venlo
 • Limburg, Zuid: XL-testlocatie, parkeerplaats P6 bij het MECC te Maastricht
 • Twente: Parkeerplaats P3 bij de Universiteit Twente in Enschede
 • Zaanstreek-Waterland: Sportcomplex De Beuk te Purmerend
 • Zeeland: Zeelandhallen in Goes
 • Zeeland: ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen
 • Zuid-Holland Zuid: Sporthal Deetos te Dordrecht

Plaats een reactie