FINANCIEEL.com

Steeds meer gemeenten verbieden vlees, reclame voor vliegreizen in bushokjes

Steeds meer gemeenten verbieden vlees, reclame voor vliegreizen in bushokjes

Een groeiend aantal gemeenten verbiedt advertenties voor vlees, vliegreizen en zuivel op hun eigen bushokjes en billboards vanwege de impact ervan op het klimaat. Adverteerders zijn tegen lokale verboden en pleiten voor nationale regels om meer duidelijkheid te creëren, meldt de NOS.

Begin deze maand verbood de gemeenteraad van Utrecht reclame voor vlees, na eerder ‘fossiele advertenties’, waaronder benzine, auto’s en vliegreizen, te verbieden op de ongeveer 850 frames in bushokjes en twee reclamemasten langs de snelweg. “De belangrijkste reden is dat de vleesproductie leidt tot klimaatverandering”, zegt PvdD-leider Maarten van Heuven, die het verbod voorstelde, tegen de NOS. “Een andere reden is dierenwelzijn. Want minder vlees consumeren is goed voor dieren.”

De gemeente Bloemendaal maakte eind oktober bekend geen advertenties meer te plaatsen voor vlees, zuivel en producten die fossiele brandstoffen als energiebron gebruiken. Ook gemeenten als Amsterdam, Zwolle, Haarlem en de provincie Noord-Holland verbieden dit soort advertenties vanwege klimaatredenen.

Het verbod geldt alleen voor de particuliere reclameruimtes van de gemeenten, zoals bushokjes, reclamemasten en reclameborden. Slagers en reisbureaus kunnen bijvoorbeeld nog steeds reclame maken voor hun producten op hun eigen borden voor de deur, in de etalages of in de krant. De verbodsbepalingen van de meeste gemeenten worden pas van kracht als bestaande advertentiecontracten aflopen.

Jan Willem Bolderdijk, hoogleraar duurzaamheid en marketing aan de Universiteit van Amsterdam, denkt niet dat de lokale verboden de vleesconsumptie of het reisgedrag van de lokale bevolking zullen veranderen, maar hij beschouwt het wel als een noodzakelijke stap. “Als je de advertenties niet verbiedt, houd je het beeld in stand dat dit de norm is. Dat demotiveert mensen om zich anders te gedragen”, zegt hij tegen de NOS.

Lokale verboden op klimaatgevoelige advertenties hebben vooral een indirect effect, aldus Bolderdijk. “Het stimuleert het maatschappelijk debat. “Vorig jaar haalde Haarlem het wereldnieuws als eerste stad met een verbod op vleesreclame”, zegt hij. “Steeds meer gemeenten doen dit. Indirect is het dus zinvol en kun je als individuele gemeente uiteindelijk veel meer mensen beïnvloeden.”

De Vereniging van Adverteerders (BVA) zou de voorkeur geven aan landelijke regels. “Het schept onduidelijkheid en verwarring bij consumenten en bedrijven om dit op lokaal niveau te regelen”, zegt directeur Henriette van Swinderen. Ook stellen de adverteerders liever voorwaarden aan het adverteren zelf. “We zijn in gesprek met de reis- en auto-industrie om te overwegen een waarschuwing op te nemen om niet te veel te vliegen en te focussen op duurzame alternatieven in plaats van maximale consumptie.”

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert