Stages in zorgsector nog steeds moeilijk te vinden voor mbo’ers

By Jernst van Waal

Steeds meer mbo-studenten kunnen de vereiste stages op tijd afronden, nadat veel stageprogramma’s waren ontspoord door de coronaviruspandemie. Dit hangt echter nog steeds af van de sector, aldus Nu.nl.

Begin vorig jaar waren er ruim 20.000 noodzakelijke stageplekken beschikbaar voor mbo-studenten. Nu is dat aantal gedaald tot 4.500. Studenten in sommige vakgebieden hebben meer keuze: technologiestudenten hebben bijvoorbeeld hun keuze uit stages, terwijl de keuzes voor stages in de gezondheidszorg beperkter zijn.

“We zien het steeds minder, maar er zijn nog steeds studenten die hun stage moeten inhalen”, zegt een woordvoerder van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijven (SBB) tegen Nu.nl.

Nu ligt bijna de helft van het stagetekort in de zorg- en welzijnssector, die momenteel onderbemand is. De overige medewerkers in die sector hebben niet altijd de extra tijd om studenten te begeleiden bij stages.

“We kijken samen met scholen en zorgorganisaties of het mogelijk is om meer leerlingen een plek te bieden binnen één zorgorganisatie”, zegt de SBB. “In sommige ziekenhuizen kan dat, bijvoorbeeld met speciaal ingerichte leerafdelingen.”

De sectoren handel, techniek en gebouwde omgeving doen het daarentegen veel beter. Het aantal bedrijven dat mbo-studenten kan huisvesten is sinds oktober met zo’n 30 procent gestegen. Aangezien veel mbo-studenten in september aan hun stage beginnen, is de SBB optimistisch over het vinden van een stageplaats voor studenten in deze sectoren.