FINANCIEEL.com

Rutte: kabinet-demissionair blijft werken aan gevoelige onderwerpen; Verkiezingsdatum bevestigd

Rutte: kabinet-demissionair blijft werken aan gevoelige onderwerpen; Verkiezingsdatum bevestigd

Het demissionaire kabinet is er nog niet bij om stil te blijven staan ​​bij belangrijke, maar politiek gevoelige onderwerpen als klimaatbeleid, de aanpak van stikstofemissies en immigratie. Dat bevestigde waarnemend premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie na de reguliere wekelijkse ministerraadsvergadering. Het was voor het eerst sinds de val van het kabinet vorige week dat bijna het volledige team van ministers volledig was samengesteld. De ministers kwamen overeen om op woensdag 22 november verkiezingen te houden tijdens hun laatste vergadering voorafgaand aan hun zomerreces.

Rutte zei vorige week al dat het demissionaire kabinet niet de gebruikelijke terughoudendheid zal betrachten van een demissionair kabinet als het gaat om hulp aan Oekraïne, de afhandeling van het kinderopvangtoeslagschandaal en schade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Ook voor volgend jaar zal een begroting moeten worden opgesteld met meer aandacht voor de koopkracht, die door de hoge inflatie nog steeds onder druk staat.

“Er zijn natuurlijk andere grote thema’s die niet kunnen worden genegeerd”, zei Rutte, waaronder “lastige onderwerpen” die door de Tweede Kamer controversieel kunnen worden verklaard. Wanneer ze als controversieel worden beschouwd, kunnen parlementsleden besluiten te wachten met het behandelen van wetsvoorstellen over dergelijke kwesties totdat een nieuw kabinet is aangetreden.

“Daar is het misschien wat lastiger”, gaf Rutte toe. “Maar we zijn wel van plan om ook daar een weg te zoeken.” Een demissionair kabinet heeft immers ook de plicht “te doen wat nodig is voor het Koninkrijk”. De Tweede Kamer wordt niet beschouwd als een huismeesterrol en kan haar eigen programma opstellen, hoewel een meerderheid vereist is.

Het asielbeleid zou in de aanloop naar de verkiezingen te controversieel kunnen zijn

Rutte wil niet ingaan op de voortgang van de wet om asielzoekers gelijkmatiger over het land te verdelen, een wet ontwikkeld door zijn VVD-collega, staatssecretaris Eric van der Burg. Het is aan de Tweede Kamer om te beslissen of deze kwestie te controversieel is, benadrukte Rutte. Wel riep hij alle regeringen, van rijksoverheid tot gemeenten, inclusief de twee kamers van het parlement, op om het land goed te besturen. Als ‘één regering’ moeten ze voorkomen dat ‘mensen in dit land in het gras gaan liggen’, zei Rutte.

Hij doelde op de honderden asielzoekers die vorig jaar in Ter Apel op het gras moesten slapen omdat er voor hen geen plek meer was in het Groningse aanmeldcentrum. De wet van Van der Burg is bedoeld om asielzoekers eerlijk en evenwichtig over gemeenten te verdelen.

Begin september besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen en dossiers van onderwerpen zij nog wil behandelen en welke moet wachten tot er een nieuw kabinet is gevormd. Het is mogelijk dat de repartitiewet controversieel wordt verklaard. Een aantal gemeenten heeft de afgelopen dagen laten weten zonder deze wet geen asielzoekers te willen opvangen.

Rutte zei dat hij vindt dat alle betrokken partijen in Nederland hun verantwoordelijkheid moeten nemen om asielzoekers goed op te vangen. Ook wees hij erop dat er in Europees verband, “met een actieve bijdrage van Nederland”, hard wordt gewerkt aan het terugdringen van de toestroom van asielzoekers.

Hij doelde op het Europees Migratiepact over de opvang en initiële aanvraagprocedures van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa en de Tunesische deal, die bedoeld is om gevaarlijke overtochten van asielzoekers te stoppen. Beiden zijn nog in de maak. Hij verwees ook naar de bilaterale afspraken die Nederland heeft gemaakt met Marokko. “Dat zal allemaal invloed hebben op de instroom, daar ben ik van overtuigd.”

Nieuwe verkiezingen zijn nodig vanwege de val van het kabinet vorige week, omdat er geen overeenstemming was over een pakket aan migratiemaatregelen.

Verkiezingen gepland voor 22 november; Partijen moeten uiterlijk 28 augustus een aanvraag indienen

Eerder op de vrijdagochtend lekte 22 november al uit als verwachte datum voor de verkiezingen. Dat werd bevestigd na de kabinetsvergadering. “Als je verkiezingen organiseert, moet dat zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren”, zei minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. “Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Ze moeten het goed kunnen en de eerste datum waarop ze dat echt voorzichtig kunnen doen is 22 november.” Eerder zei de Kiesraad dat verkiezingen pas op zijn vroegst medio november kunnen worden ingepland, en de Vereniging van Gemeenten, VNG, was het erover eens dat de tweede helft van november op zijn vroegst zou kunnen plaatsvinden.

Normaal gesproken is de voorbereidingstijd voor verkiezingen negen maanden, aldus de demissionair minister. “Nu moet het binnen 4,5 maand gebeuren. Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben.” Rutte zei eerder al dat dit een “langzaam land” is. Internationaal is de lange doorlooptijd een beetje een verrassing, zei Rutte.

De verkiezingen worden op één dag gehouden, niet over meerdere dagen zoals tijdens de coronaviruspandemie. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 wilden ambtenaren voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd zouden stemmen, zodat er een veilige fysieke afstand kon worden gehouden. De Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar werden op één dag gehouden.

De Kiesraad zei dat partijen die mee willen doen tot 28 augustus de tijd hebben om hun partijnaam te registreren. Op 9 oktober moeten de partijen hun kandidatenlijst inleveren. “De Kiesraad acht 22 november als verkiezingsdatum een ​​verstandige keuze van het kabinet, in lijn met het advies van de Kiesraad van vrijdag 7 juli. is voldoende tijd om gezamenlijk een verkiezingsproces te realiseren dat voor alle betrokken partijen haalbaar en controleerbaar is’, aldus raadsvoorzitter Wim Kuijken.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert