Privacywaakhond die 7 coronavirus-apps controleert Nederlandse gov’t shortlist

By admin

De Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit AP beoordeelt momenteel het ontwerp en de werking van zeven coronavirus-apps. Deze apps staan ​​op de shortlist van de overheid om te gebruiken in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19. De resultaten van de AP-beoordelingen worden maandag bekend gemaakt.

De privacywaakhond van de overheid beoordeelt de apps of ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zorgt ervoor dat de apps niet meer gegevens verzamelen dan nodig is en dat de gegevens goed beveiligd zijn. Ook worden de apps beoordeeld op de risico’s die ze met zich meebrengen, zoals het risico dat de persoonsgegevens anders dan bedoeld worden gebruikt of in verkeerde handen terechtkomen.

Deze beoordeling is een van de wettelijke taken van de AP – wanneer de overheid persoonsgegevens wil verwerken die een hoog risico voor de burger vormen, moet eerst de AP worden geraadpleegd, zei de waakhond. ‘De AP vindt zorg daarbij ontzettend belangrijk. Als de overheid een app gaat gebruiken om corona te bestrijden, moet privacy gegarandeerd zijn.’

De AP blijft betrokken nadat de overheid heeft besloten welke apps worden gebruikt. Als een gekozen app niet voldoet aan de eisen van de privacywet, kan de AP de overheid verbieden de app te gebruiken. Het kabinet zal dan ofwel voor een andere app moeten kiezen, ofwel een nieuwe wet moeten maken waarmee het AP-advies kan worden omzeild.

Vorige week heeft de overheid app-ontwikkelaars gevraagd voorstellen in te dienen voor apps die gebruikt kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus. In totaal zijn er volgens de NOS 750 apps voorgesteld. Deze zijn nu teruggebracht tot de zeven die de AP beoordeelt.

In het weekend kunnen experts en het publiek hun mening geven over de apps. Het Ministerie van Volksgezondheid organiseert hiervoor een online evenement voor zaterdag en zondag. De website waarop dit zal gebeuren, is nog niet bekend gemaakt.