FINANCIEEL.com

Ongeveer 20% van de agenten discrimineerde het afgelopen jaar iemand op het werk

Ongeveer 20% van de agenten discrimineerde het afgelopen jaar iemand op het werk

Een op de vijf politieagenten zegt het afgelopen jaar iemand op de werkvloer te hebben gediscrimineerd, blijkt uit een intern onderzoek naar integriteit binnen de Nationale Politie door het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Ongeveer 20 procent zegt instructies van een leidinggevende te hebben genegeerd of bewust langzamer te hebben gewerkt dan nodig, meldt NRC.

De onderzoekers interviewden 48 agenten en e-mailden een enquête naar 6.000 politieagenten, ongeveer een tiende van de organisatoren. Ongeveer 900 agenten vulden de vragenlijst in.

Integriteit is geen prioriteit in de politieorganisatie, concluderen de onderzoekers. Tijdens functioneringsgesprekken wordt het onderwerp vaak buiten beschouwing gelaten. Oversten geven soms het slechte voorbeeld, bijvoorbeeld door op vrijdag eerder vrij te nemen. En gevoelige zaken blijven vaak onbesproken.

Volgens onderzoekers weten politieagenten niet altijd waar de grenzen liggen als het gaat om integer handelen en dat vergroot de kans op overtredingen. Agenten zien “grijze gebieden” en denken vaak anders over wat wel en niet mag. Sommigen vinden het bijvoorbeeld geen probleem dat een agent xtc gebruikt buiten dienst of hun werkloze buurman met een sjieke auto controleert in het politiesysteem, terwijl andere agenten dat onaanvaardbaar vinden.

De onderzoekers identificeerden twee groepen die extra kwetsbaar zijn voor oneerlijk gedrag. De eerste zijn jonge werknemers die zich minder verbonden voelen met de politie. De tweede groep zijn sergeanten, de rang tussen korpschef en inspecteur. Agenten in deze rang werken vaak al tientallen jaren bij de politie, maar zien weinig kans op promotie. Beperkte carrièremogelijkheden kunnen leiden tot minder werkplezier en integriteitsschendingen omdat ze zich ondergewaardeerd voelen.

Veel agenten gaven toe dat ze het afgelopen jaar “contraproductief gedrag” vertoonden. Een derde komt wel eens te laat op het werk en een op de tien zei politie-eigendommen mee naar huis te nemen. Volgens advocaat Arjan Olfers, een van de auteurs van het rapport, kunnen agenten, als dergelijke interne integriteitskwesties niet worden aangepakt, afglijden naar ernstigere overtredingen, zoals racisme of het verkopen van informatie aan criminelen. “Voor agenten is het onduidelijk wat er mag. Dingen worden niet aangepakt’, zegt Olfers tegen NRC.

Criminoloog Anton van Wijk, een andere auteur van het rapport, drong aan op meer perspectief voor sergeanten. Soms zijn ze aan het einde van hun carrière en voelen ze zich niet gewaardeerd. “Het kan ze cynisch maken.” En dat zou ertoe kunnen leiden dat ze minder waarde hechten aan integer handelen.

Ook leidinggevenden moeten zich meer als rolmodel gaan gedragen, voegde Van Wijk eraan toe. En het zou normaler moeten worden dat politieagenten praten over onzekerheden of twijfels.

Pas als de politie optreedt tegen integriteitsschendingen binnen haar organisatie, vindt er een cultuuromslag plaats zodat agenten niet meer over de streep gaan op straat, aldus Olfers.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert