Site pictogram Financieel.com

Oliemaatschappijen zetten kabinet onder druk, betwisten SoDM-advies over Groningen-gas

Oliemaatschappijen hebben grote invloed gehad op het kabinetsbesluit om de gaswinning in 2013 door te laten gaan, een jaar na een bijzonder grote aardbeving bij Huizinge. De details van hun strategieën verschijnen in vertrouwelijke notulen van de Groningen Partnership, aldus de NRC.

In het Groningen Partnership werkt een regeringsvertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken samen met topoliemaatschappijen als Shell, ExxonMobil, NAM en staatsbedrijf EBN om de gaswinningsstrategie van Groningen te bepalen. Na de aardbeving bij Huizinge in 2012 kwam het samenwerkingsverband veelvuldig bijeen om te beslissen hoe om te gaan met het komende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) om de gaswinning te vertragen.

De SoDM waarschuwde dat als de gaswinning op volle kracht zou doorgaan, er nog meer aardbevingen zouden volgen. Ook deze aardbevingen kunnen volgens het staatstoezicht zwaarder zijn dan 3,9 op de schaal van Richter. NAM verwierp de analyse en zei dat er geen bewijs was dat meer extractie meer aardbevingen zou veroorzaken.

Volgens de notulen van de vergadering begonnen de oliemaatschappijen al snel over schadebeperking te praten.

Nog voordat het SoDM-advies verscheen, was de NAM al “met mediatraining bezig, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de te kiezen woorden”, aldus toenmalig directeur Bart van de Leemput. Dick Benschop, toenmalig CEO van Shell Nederland, zei dat het “belangrijk is dat niet het beeld wordt gecreëerd dat het risico ineens is toegenomen”.

De bedrijven drongen er ook bij een topfunctionaris op aan om naast de conclusies van de SoDM hun zorgen toe te lichten aan minister Henk Kamp (Economische Zaken). De functionaris weigerde en zei dat hij SoDM-rapporten niet kon beïnvloeden.

Naarmate de publicatiedatum van het rapport dichterbij kwam, hoopten de oliemaatschappijen dat de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) of het KNMI de bevindingen van het staatstoezicht zou weerleggen. In plaats daarvan onderschreef het KNMI het advies.

Benschop vroeg vervolgens aan de topambtenaar, die het advies van de SoDM had gedeeld met minister Kamp, of het voor Kamp mogelijk was om de Tweede Kamer niet op de hoogte te stellen van het advies. “De minister kan een ontvangen rapport niet wekenlang achterlaten”, was het antwoord.

Maar uiteindelijk schreef Kamp aan de Tweede Kamer dat hij het advies van de SoDM niet zou accepteren. Benschop sprak “zijn bijzondere waardering uit voor het optreden van” [the director-general] en de overige betrokken partijen vanuit het ministerie, wat ondanks het advies van het Staatstoezicht heeft geleid tot de door de minister gekozen positie”, aldus de notulen van de vergadering.

De NAM won in 2013 een recordhoeveelheid aardgas uit Groningen. Dat kwam door het koude weer, maar ook ‘vanwege aantrekkelijke commerciële kansen’, meldt het NRC.

Meest recentelijk, in februari 2022, adviseerde de SoDM om de gaswinning “zo snel mogelijk tot nul terug te brengen” in Groningen. Ondanks de toezeggingen van het kabinet om de gaswinning in de loop der jaren terug te dringen, wordt in dit ‘gasjaar’ naar verwachting bijna twee keer zoveel gas gewonnen.

Mobiele versie afsluiten