Nederlandse overheid: geen betaald coronavlof voor ouders tijdens schoolstop

Het vertrekkende Nederlandse kabinet maakte woensdag bekend dat ouders geen extra betaald verlof van het werk kunnen krijgen om te zorgen voor kinderen die vanwege de blokkering van het coronavirus niet naar school kunnen. De vertrekkende minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei in een brief aan de Tweede Kamer: “We begrijpen dat de huidige thuissituatie moeilijk is en kan leiden tot spanningen op de werkvloer”, maar voegde eraan toe dat een speciaal “coronavlof” is “geen toegankelijk pad”.

De Jonge zei dat het kabinet verschillende mogelijkheden heeft onderzocht om ouders betaald verlof te geven. De conclusie die ze uit hun onderzoek trokken, was dat het ‘onmogelijk’ was om ouders betaald verlof aan te bieden en tegelijkertijd werkgevers te compenseren.

Het conciërge kabinet was zich ervan bewust dat wat zij van zowel werkgevers als werknemers vragen een zware last is, schrijft De Jonge. Toch was de beste route voor werkgevers naar en werknemers om flexibel te zijn en samen creatieve oplossingen te bedenken, zoals aangepaste werkroosters, gebruik van vakantiedagen, een tijdelijke vermindering van betaalde werkuren of profiteren van een andere vorm van onbetaald verlof.

De reden die het kabinet gaf om het coronavlof niet te bestraffen, is de complexiteit van de situatie. Het zei dat het kabinet vond dat het te moeilijk was om de behoeften van werkgevers per geval te beoordelen, en dat een meer generieke benadering geen effect zal hebben omdat er geen rekening wordt gehouden met wat bedrijven individueel nodig hebben.“Generieke compensatie betekent dat bedrijven die het niet nodig hebben, worden gecompenseerd en bedrijven die het wel nodig hebben nauwelijks gecompenseerd worden”, schrijft De Jonge namens het kabinet.

Werkgeversvakbonden hebben al geklaagd dat het ziekteverzuim in hun bedrijven torenhoog is, waarbij ouders de rol op zich moeten nemen om hun kinderen te onderwijzen en tegelijkertijd hun werk uit te voeren.

Kinderopvang op scholen en kinderdagverblijven bedoeld voor studenten in een urgente situatie hebben kinderen moeten wegsturen omdat al hun plaatsen bezet waren. De stages zijn bedoeld voor leerlingen die het meest worstelen met schoolwerk, leerlingen uit kansarme gezinnen, kinderen in een kwetsbare thuissituatie of gezinnen waarvan de ouders een cruciale baan vervullen in het land.

Scholen, waaronder basisscholen en kinderdagverblijven in Nederland zijn sinds 15 december gesloten en blijven gesloten tot minimaal 8 februari. Tijdens een persconferentie op woensdag herhaalde De Jonge dat de scholen zouden heropenen in afwachting van de uitkomst van onderzoek naar de verspreiding. van de zeer besmettelijke B117-mutatie van het SARS-CoV-2 coronavirus.

Plaats een reactie