Motoriek van kinderen verslechterd tijdens lockdown: Nederlandse studie

By Jernst van Waal

De bewegingsvaardigheid van veel basisschoolkinderen verslechterde na de eerste corona-lockdown vorig jaar in vergelijking met voor de lockdown. Volgens onderzoekers van het Mulier Instituut waren de grootste verschillen zichtbaar bij de jongste kinderen in groep 1 en 2. Vooral op het balancerende deel scoorden ze slecht.

“Dit suggereert dat veel bewegen belangrijk is voor het ontwikkelen van balansvaardigheden”, aldus het sportonderzoeksinstituut. De achteruitgang van de motoriek is waarschijnlijk te wijten aan het wegvallen van georganiseerde sportactiviteiten voor basisschoolkinderen. “Ze mochten niet meer sporten bij hun sportvereniging en kregen geen lessen lichamelijke opvoeding meer op school”, aldus het Mulier Instituut.

Basisscholen moesten vorig jaar sluiten vanwege de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Ook was het niet toegestaan ​​om bij verenigingen te trainen of deel te nemen aan wedstrijden.

“Jonge kinderen en zwakkere bewegers lijken de meeste nadelige effecten te ondervinden, terwijl deze niet duidelijk zichtbaar waren bij oudere kinderen en betere bewegers”, concludeerde het instituut.

Volgens de onderzoekers verdient het de aanbeveling om in schooljaar 2021/2022 meer aandacht te besteden aan zwakkere kinderen. “De groep zwakkere verhuizers kan geholpen worden door een gedifferentieerd aanbod in de lessen lichamelijke opvoeding en door extra ondersteuning.”