Mensen isoleren zich nog steeds uit angst om Covid te krijgen

By Jernst van Waal

Er leven nog steeds mensen in afzondering om besmetting met het coronavirus te voorkomen, ook nu de officiële maatregelen tegen het virus niet meer gelden. Ze gaan niet op bezoek bij andere mensen of krijgen geen bezoek, en ze gaan ook niet uit naar restaurants of het theater, meldt het RIVM op basis van het gedragsonderzoek van maart. Dit betreft 2 procent van de 35.000 respondenten.

De mate van sociaal isolement varieert van volledig binnen blijven tot niet of minder vaak naar buiten gaan. Mensen met andere gezondheidsproblemen blijven het vaakst geïsoleerd. “Sociaal isolement komt zes keer vaker voor bij deelnemers met een ernstige immuunstoornis en bijna drie keer vaker bij deelnemers met andere medische aandoeningen dan bij mensen zonder medische aandoening.”

Ook blijven mensen thuis omdat ze niet het risico willen lopen het virus op te lopen en door te geven aan een naaste of omdat ze niet zeker zijn van de risico’s die ze zelf zouden kunnen lopen. Er is ook een groep die na de versoepeling van de maatregelen nog wat voorzichtiger is maar stilaan weer deelneemt aan sociale activiteiten.

Wie nog thuiszit, mist sociale contacten, voelt zich eenzaam en onbegrepen, constateert het RIVM. Hoe groot de verschillende groepen zijn, kan het gezondheidsinstituut niet zeggen.