Meer kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven gaan failliet

By Jernst van Waal

Het aantal failliet verklaarde bedrijven was in november beduidend hoger dan een jaar eerder. Volgens een maandelijks rapport van de Kamer van Koophandel neemt het aantal faillissementen met name onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) nog steeds toe. De particuliere beveiligingssector daarentegen groeide in een jaar tijd gestaag.

In november gingen in totaal 176 bedrijven failliet, tegenover 124 een jaar eerder. Daarmee ligt het aantal faillissementen 5 procent lager dan in oktober, al stijgt het aantal faillissementen onder mkb-bedrijven sinds augustus wel. Daarentegen bleef het aantal failliete eenmanszaken, inclusief ZZP’ers, stabiel.

Joris Knopen, hoogleraar aan Tilburg University, legt uit dat freelancers lage vaste lasten hebben. “Ze hebben bijvoorbeeld geen bedrijfspand of voorraden en per definitie geen personeel. ZZP’ers gaan dus zelden failliet. In het MKB is de situatie duidelijk anders en is de kwetsbaarheid daardoor groter.”

Een sector die floreert is de beveiligingsbranche, aldus de KvK. Sinds vorig jaar is het aantal particuliere beveiligingsbedrijven gestegen van 6.528 naar 9.224. Die stijging komt onder meer doordat in november van dit jaar het aantal opzeggingen vrijwel gelijk bleef, maar het aantal starters op jaarbasis verdubbelde.

Met name op bouwplaatsen en bij evenementen is er behoefte aan beveiliging, aldus de KvK. Ook bij opvangcentra voor asielzoekers en in de geestelijke gezondheidszorg neemt de vraag naar beveiligers toe.