Locatie nieuwe kerncentrales wordt in het najaar bekend gemaakt

By Jernst van Waal

In het najaar maakt het kabinet de voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales bekend. Ook over de financiering, de rol en kosten van de overheid en het gunningsproces moet een definitief besluit worden genomen, laat minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer weten.

In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken om twee nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen om de energievoorziening te verduurzamen. Inmiddels lopen er een aantal onderzoeken naar financiering, locatie en techniek.

De bouw van nieuwe kerncentrales duurt minimaal 10 jaar. “Ervaringen uit het buitenland hebben ons geleerd dat het vereiste proces complex en duur is, het besluitvormingsproces veelomvattend is en het verkrijgen van draagvlak erg belangrijk is”, zegt Jetten.

Uit een KPMG-rapport van vorig jaar bleek dat stabiel overheidsbeleid een belangrijke randvoorwaarde is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Ook de overheid dient financieel bij te dragen aan de realisatie en het is volgens marktpartijen van belang te kiezen voor bewezen technologie.

Ook bleek uit het rapport dat de provincie Zeeland positief staat tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en dat deze onder voorwaarden bespreekbaar is voor Noord-Brabant. Het kabinet wil de kerncentrale in Borssele langer draaiende houden. Jetten zet nu al de eerste stappen om deze centrale ook na 2033 elektriciteit te laten produceren. Het kabinet gaat onder meer de wet aanpassen en er moet een milieueffectrapportage komen.