FINANCIEEL.com

Letselschade claimen in Nederland: een uniek systeem!

Letselschade claimen in Nederland: een uniek systeem!

Als u een advocaat nodig heeft, is dit vaak een dure aangelegenheid. Een advocaat kost vaak veel geld met uurtarieven van soms ver boven de 200 euro per uur. In de meeste gevallen moet u deze kosten zelf betalen, al kunt u in Nederland soms geheel kosteloos een advocaat inschakelen. Dit is uniek, want nergens in Europa, en misschien wel in de rest van de wereld, kennen we zo’n systeem. Maar hoe zit het met gratis juridische hulp van een letselschadeadvocaat?

Gratis hulp van een letselschadeadvocaat

In Nederland betaalt u in principe ook voor een advocaat. Wel is er een systeem van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit worden toevoegingen genoemd. Bij een opdracht krijgt u van de overheid een advocaat toegewezen. Deze kun je trouwens zelf kiezen. Het wordt ook wel sociale belangenbehartiging genoemd. Niet iedere advocaat is aangesloten bij dit systeem. De meeste advocaten rekenen u gewoon per uur.

Ook de sociaaljuridische beroepsgroep is alleen bedoeld voor mensen die onder een inkomensgrens zitten. Degenen boven die limiet komen niet in aanmerking voor de hulp van een advocaat voor sociale belangenbehartiging.

Er is echter één rechtsgebied waar iedereen recht heeft op kosteloze rechtsbijstand, namelijk letselschade. Als u op zoek bent naar een letselschadeadvocaat in Rotterdam nadat u in deze stad bent aangereden door een auto, kunt u zich gratis laten bijstaan ​​door deze advocaat. Maar hoe kan dit gratis worden verholpen door een advocaat?

De kosten van de advocaat maken deel uit van de schade

Het recht op kosteloze rechtsbijstand door een letselschadeadvocaat is in Nederland wettelijk vastgelegd in artikel 6:96 lid 1 BW. Dit artikel luidt: “Voor vergoeding als vermogensschade komen ook in aanmerking: redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die mocht worden verwacht als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd; B. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Dat wil zeggen dat de kosten van rechtsbijstand voor het buitengerechtelijk verhalen van letselschade van bijvoorbeeld een letselschadeadvocaat in Amsterdam door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Dit is vaak een verzekeraar omdat de meeste mensen verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. Zo is een verzekering verplicht voor alle motorrijtuigen in Nederland. Maar er is ook dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor letselschade door een hondenbeet of een aanrijding tussen fietsers.

Het gevaar van gratis rechtsbijstand bij letselschade

Het Nederlandse systeem lijkt perfect, als u door een ander letsel heeft opgelopen of hierdoor andere klachten heeft, kunt u via een letselschadeadvocaat gratis een schadevergoeding eisen. Maar er kleeft ook een groot nadeel aan het systeem.

Omdat de kosten van rechtsbijstand door de tegenpartij, vaak een verzekeraar, betaald moeten worden, zijn er de afgelopen tien jaar talloze letselschadebureaus ontstaan ​​die zich bezighouden met letselschadeclaims. Hieronder vallen helaas ook diverse letselschadebureaus met onvoldoende of zelfs geen kennis. En deze bureaus zijn aan geen enkele regelgeving gebonden: iedereen mag zich in Nederland letselschadespecialist noemen. Het gevolg is dat veel mensen niet goed geholpen worden door deze instanties.

Conclusie

In Nederland heeft u recht op gratis hulp van een letselschadeadvocaat als u door toedoen van een ander betrokken bent geraakt bij een ongeval. Er zijn echter ook nadelen aan het systeem. Met name de vele incompetente letselschadebureaus zijn een gevolg van het systeem van kosteloze rechtsbijstand bij het claimen van letselschade.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert