FINANCIEEL.com

Kenmerken van autisme, leerstoornissen achter veel euthanasieverzoeken: studie

Kenmerken van autisme, leerstoornissen achter veel euthanasieverzoeken: studie

Veel verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding in Nederland werden aangewakkerd door kenmerken die verband houden met leerstoornissen en autisme, volgens een onderzoek van Kingston University in Engeland.

De onderzoekers, geleid door Irene Tuffey-Wijne, hoogleraar verstandelijke beperking en palliatieve zorg, keken naar 900 casusrapporten van euthanasie en hulp bij zelfdoding tussen 2012 en 2021 in Nederland. Deze zaken stonden in een openbare database. Ze vonden 39 gevallen waarbij mensen betrokken waren met een leerstoornis of een autismespectrumstoornis, of beide.

Volgens de onderzoekers koos ongeveer tweederde van deze groep voor euthanasie “uitsluitend of grotendeels vanwege kenmerken die verband houden met hun aandoening”, zoals angst of het gevoel niet op hun plaats te zijn in de samenleving. In acht van de 39 gevallen waren de redenen voor het ondraaglijke lijden van de mensen ‘uitsluitend gerelateerd’ aan autisme of leerstoornissen. Ze voelden zich “niet in staat om te gaan met de wereld, veranderingen om hen heen, en worstelen om vriendschappen en verbindingen te maken.”

Nog eens acht gevallen betroffen mensen die zeiden dat hun leerstoornis of autisme het hen moeilijk maakte om met andere niet-levensbedreigende lichamelijke aandoeningen om te gaan. Hetzelfde aantal zei dat hun toestand, in combinatie met psychische problemen, de reden was waarom ze dood wilden. In een derde van de gevallen merkten de artsen expliciet op dat het autisme of de leerstoornis van de persoon niet behandelbaar was, wat een cruciale overweging was bij het bepalen dat er geen uitzicht op verbetering was.

Van de mensen in de 39 gevallen noemde 77 procent eenzaamheid als een van de oorzaken van hun lijden waardoor ze om hulp vroegen bij het sterven. 62 procent vermeldde afhankelijkheid van anderen, 56 procent een gebrek aan veerkracht of copingstrategieën, en 44 procent een gebrek aan flexibiliteit en moeite om zich aan te passen aan verandering.

Volgens professor Tuffrey-Wijne tonen hun bevindingen aan dat er behoefte is aan een internationaal filosofisch en ethisch debat over de criteria voor euthanasie en hoe om te gaan met dergelijke verzoeken van kwetsbare patiëntengroepen. Ze zei dat het ook het belang benadrukte van geïndividualiseerde ondersteuningsdiensten wereldwijd.

“Wat deze individuen nodig hadden, was een samenleving waar ze het gevoel hadden dat ze thuishoorden, met mensen om hen heen die hun unieke manieren van zijn niet alleen accepteren en accommoderen, maar ook verwelkomen”, zei ze. “Het lijdt geen twijfel dat sommige mensen zich hulpeloos voelen, diep en diep lijden, en de ondersteuning die nodig is complex is, maar hopelijk kan er een cultuurverschuiving plaatsvinden en een grote investering in diensten die aanzienlijk te weinig middelen hebben.”

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert