FINANCIEEL.com

Intensieve Nederlandse veehouderij zorgt jaarlijks voor 9 miljard euro aan gezondheids-, klimaatschade

Intensieve Nederlandse veehouderij zorgt jaarlijks voor 9 miljard euro aan gezondheids-, klimaatschade

De intensieve veehouderij in Nederland veroorzaakt jaarlijks voor zeker 9 miljard euro schade aan gezondheid en milieu, zo berekende econoom Max van der Sleen voor het milieuconcern Mobilisatie voor het Milieu (MOB). Daarmee is de schade van de veehouderij drie keer zo groot als de toegevoegde waarde, die volgens cijfers van Wageningen Economic Research 3 miljard euro bedraagt, meldt het Financieele Dagblad.

De schadeberekening van Van der Sleen is de helft hoger dan het vorige onderzoek. Zes jaar geleden concludeerde CE Delft dat de Nederlandse veehouderij de Nederlandse samenleving 6 miljard euro per jaar kost. De stijging komt volgens de econoom doordat nieuw onderzoek meer duidelijkheid geeft over de schade van ziekmakend fijn stof, verzurende ammoniak uit mest en de klimaateffecten van broeikasgassen uit de landbouw.

De econoom voegde eraan toe dat zijn conclusie van 9 miljard euro aan jaarlijkse schade een minimum is. Hij keek alleen naar de kosten van schade door emissies in de lucht. Schade door landbouwemissies in het water, schade door toeleveranciers en verwerkers in de landbouwketen of vertraging in de bouw als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State uit 2019 zijn in zijn cijfers dus niet meegenomen.

Van der Sleen en Johan Vollenbroek van MOB vertelden aan het FD dat ze hun bevindingen twee maanden geleden bespraken met ambtenaren van het ministerie van LNV. Volgens hen had het ministerie geen belang bij hun conclusie dat Nederland welvarend zou zijn zonder intensieve veehouderij, ondanks miljarden euro’s aan ombouwkosten.

Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen het FD niet te kunnen reageren op de berekeningen van Van der Sleen, maar het is “bekend dat ook de veehouderij in Nederland wordt geassocieerd met negatieve effecten”. De woordvoerder vult aan: “De agrarische sector levert ons ook veel op, al moet er ongetwijfeld iets veranderen in de manier van produceren.”

Mark Heijmans van boerenkoepel LTO zegt tegen het FD dat er twee cruciale ‘fouten’ in de analyse van Van der Sleen zitten. “Voeding is een eerste levensbehoefte. Je kunt de productie van zoiets essentieels niet zomaar inruilen voor de productie van iets anders’, zei hij. “En welk voordeel heeft de boer bij het afschaffen van de veehouderij? Dat blijkt nergens uit.”

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert