FINANCIEEL.com

Historisch laag aantal vrouwen afgetapt als provinciale politieke leiders

Historisch laag aantal vrouwen afgetapt als provinciale politieke leiders

Het aantal vrouwen dat gedeputeerde staten is binnen de provinciale staten is historisch laag, meldt het AD vrijdag. Uit de analyse bleek dat na de provinciale verkiezingen in maart minder dan een kwart van de voorgestelde en genomineerde provinciale leiders vrouw is. In twee provincies, namelijk Flevoland en Zeeland, vervullen uitsluitend mannen de leidinggevende functies.

Dit rapport is gebaseerd op een analyse van de nieuwswebsite van de voorgedragen en benoemde gedeputeerde staten sinds de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Het onderzoek omvatte tien provincies. Friesland en Noord-Brabant zijn niet meegenomen in de analyse omdat zij hun Gedeputeerde Staten nog niet hebben gevormd.

Gedeputeerde Staten zijn de uitvoerende macht van de Nederlandse provincies. Het is samengesteld uit de gedeputeerde staten die worden benoemd door de politieke partijen vertegenwoordigd in de provinciale staten. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van Provinciale Staten en de dagelijkse gang van zaken in de provincie. Ze houden toezicht op verschillende beleidsterreinen, zoals infrastructuur, transport, milieu en economische ontwikkeling.

De lage vertegenwoordiging van vrouwelijke leiders was al duidelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, toen het afnemende aantal gekozen vrouwen velen schokte. Uit de gegevens bleek dat van de 154 gemeenten er 46 alleen mannelijke wethouders hadden. In Feba

Op de nieuwswebsite bleek dat verschillende landelijke partijen, zoals SP, ChristenUnie, SGP en PVV, alleen mannen voordragen voor Gedeputeerde Staten. Bij de PvdA en het CDA zijn er vijf keer zoveel mannen als vrouwen, terwijl bij GroenLink de verhouding vier mannen per vrouw is. Bij nieuwkomer BBB zijn 4 op de 16 gedeputeerden vrouw, bij de VVD is dat 4 op de 12. D66 heeft daarentegen een gelijke vertegenwoordiging van één man en één vrouw.

Devika Partiman, oprichter en directeur van Stichting Stem op een Vrouw, sprak haar ongenoegen uit over het percentage vrouwen in provincieraden. “Ik verwachtte stagnatie, geen achteruitgang”, zei Partiman.

Ze vindt dat de processen rond coalitievorming voor de provincies moeten veranderen. “Coalities bestaan ​​steeds vaker uit vier of vijf partijen, die elk één plaatsvervanger inbrengen. Vaak hebben partijen meerdere kandidaten, waarbij op veel kieslijsten meestal de man als eerste wordt vermeld en de vrouw als tweede. De man krijgt dus de functie.”

Coalities binnen provincieraden komen tot stand door onderhandelingen en afspraken tussen politieke partijen. Na de Provinciale Statenverkiezingen moeten de gekozen partijen een coalitie vormen om een ​​meerderheid te krijgen en de provincie effectief te besturen. Op basis van de uitslag wordt de zetelverdeling over de politieke partijen bepaald.

In februari sloeg de stichting alarm door te onthullen dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de waterschappen en provincies van het land. In geen van de 12 provincieraden of de 21 waterschappen vormen vrouwen de meerderheid van de leden.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert