Historici spreken bevindingen in boek over Anne Frank verraad tegen

By Jernst van Waal

Een groep historici komt dinsdag met een rapport waarin ze de theorie van een cold case-team over het verraad van Anne Frank tegenspreken. Op een bijeenkomst in de aula van de Universiteit van Amsterdam presenteren zij hun tegenargumenten.

Ook de kleindochter van notaris Arnold van den Bergh, lid van de Jodenraad, zal op het evenement het woord voeren. Het coldcaseteam noemde hem de mogelijke verrader die de schuilplaats van de familie Frank aan de nazi’s onthulde. Het onderzoek, dat in januari in een boek werd gepubliceerd, zorgde voor veel controverse.

De historici, die het tegenonderzoek op eigen initiatief hebben uitgevoerd, zeggen te hebben aangetoond dat de centrale argumenten van het coldcaseteam geen stand houden. Zij pleiten dan ook voor intrekking van de aantijgingen tegen Van den Bergh.

De hoofdonderzoeker van het coldcaseteam, Pieter van Twisk, is niet op de hoogte van de inhoud van het historicirapport. “Onze theorie is een theorie en niets meer. In onze ogen is het nog steeds de meest plausibele van alle verklaringen die we hebben onderzocht. Als er argumenten zijn die onze theorie aantoonbaar ondermijnen, zullen we onze mening zonder twijfel veranderen en deze theorie verwerpen als nou ja, voorlopig is dat niet het geval.”