Het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is verder gedaald; Bezorgdheid groeit voor starters

By Jernst van Waal

Het vertrouwen in de huizenmarkt is in maart aanzienlijk afgenomen: meer dan 80% van de kopers denkt nu dat er een probleem is met de huizenmarkt en slechts 12% is optimistisch dat de situatie binnen zes maanden zal verbeteren, zo meldt het ANP op basis van onderzoek uit het vastgoed. website Funda. In maart was het vertrouwen het laagst sinds Funda afgelopen juli met onderzoek is begonnen.

Tegelijkertijd profiteerden starters op de woningmarkt nauwelijks van de fiscale maatregelen die begin dit jaar van kracht werden, zoals de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor jongere kopers, meldde ook het ANP op basis van ander onderzoek uit de bank ABN Amro.

Volgens de bank waren woningen afgelopen februari ruim 10 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar ervoor, de hoogste prijsstijging in zo’n twintig jaar.

Door de korte afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters onder de 35 jaar hebben veel mensen pas begin dit jaar een huis gekocht. Als gevolg hiervan nam de vraag naar woningen toe, waardoor de prijzen hoger werden. Starters konden het voordeel dus niet benutten, omdat het alleen gold voor woningen met een prijs tot 400 duizend euro.

Daarnaast verwacht ABN Amro ook dat de huizenprijzen dit jaar nog sneller zullen stijgen dan eerder werd verwacht. De bank voorspelde nu een prijsstijging van 7,5%, in tegenstelling tot de 5% die ze eerder schatten.

Ook bij de parlementsverkiezingen in maart was het woningtekort een belangrijk punt, maar de meerderheid van de ondervraagden toonde weinig vertrouwen dat de woningmarkt een belangrijke plaats op de politieke agenda zal krijgen. Mensen zien de bouw van meer starterswoningen en in mindere mate het verbieden van investeerders als de oplossing, aldus Funda.

Maatregelen die de overheid tot nu toe heeft genomen om de woningmarkt te beïnvloeden, werden volgens het onderzoek matig enthousiast of zelfs negatief beoordeeld. Zo denkt twee op de drie respondenten dat de tijdelijke volledige afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters niet heeft geholpen en alleen maar tot prijsstijgingen heeft geleid.