Site pictogram Financieel.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus daalt deze week met 16,5%; Ziekenhuisopnames met 22% gedaald

Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus is vorige week fors gedaald, evenals het aantal ziekenhuisopnames door Covid-19. Ook het basisreproductiegetal (R) daalde fors, wat erop wijst dat het voor het virus moeilijker is geworden om nieuwe mensen te besmetten. Het aantal gemelde sterfgevallen als gevolg van Covid-19 is wel gestegen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving de afgelopen zeven dagen 13.347 meldingen van positieve coronavirustests. Dat is het laagste weekcijfer sinds begin juli, net voordat de vierde golf opdook, een gevolg van de Delta-variant van het virus. Het aantal nieuwe gevallen daalde met 16,5 procent ten opzichte van de voorgaande week.

Scholen en kinderdagverblijven blijven een belangrijke plek waar mensen het virus oplopen. Jonge kinderen van 5 tot 14 jaar vormen nog steeds de grootste groep onder de positief getesten. Onder hen daalt het aantal nieuwe gevallen, net als bij de andere leeftijdsgroepen. Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich in Nederland niet laten vaccineren tegen Covid-19.

Patiëntcoördinator LCPS toonde aan dat 375 mensen de afgelopen zeven dagen ziekenhuiszorg nodig hadden voor Covid-19, waaronder 73 die rechtstreeks naar de intensive care gingen. Dat was 22 procent lager dan de week ervoor, toen er 481 werden opgenomen, waaronder 92 IC-patiënten.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames is gedaald tot het laagste niveau sinds medio juli. Dat is gebaseerd op gegevens van intensive care-monitor NICE, waaruit bleek dat er sinds afgelopen dinsdag 287 ziekenhuisopnames zijn bevestigd, hoewel de gegevens doorgaans naar boven worden bijgesteld. Uit gecorrigeerde gegevens bleek dat de week ervoor 374 opnames waren en 421 een week eerder. Van de 287 opgenomen Covid-19-patiënten belandden er 66 op de intensive care, tegenover respectievelijk 80 en 94 in de weken ervoor.

Ook het RIVM registreerde 45 doden door Covid-19, tegen 35 in de week ervoor en 38 een week eerder. Het gaat vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Dat betekent niet per se dat alle 45 mensen de afgelopen week zijn overleden. In augustus waren er al meer dan tien overleden, maar hun overlijden is deze week pas geregistreerd.

Het R-getal daalde van 0,97 naar 0,91. Dat is het laagste niveau sinds eind juli. Een reproductiegetal van 0,91 betekent dat honderd mensen die besmet zijn met het coronavirus gemiddeld 91 anderen besmetten. Die besmetten op hun beurt zo’n 83 mensen, die het virus vervolgens doorgeven aan zo’n 75 mensen. Met elke stap wordt de groep nieuwe vervoerders iets kleiner. Hoe verder het aantal daalt, hoe sneller het aantal besmettingen daalt, totdat de epidemie stopt.

De GGD deed afgelopen week iets minder coronatesten. Het aantal daalde van bijna 170.000 naar ruim 160.000. Het aantal positieve testen daalde echter sneller. Vorige week was 8 procent van alle testen op de GGD-locaties positief. Dat is het laagste percentage sinds eind juni en begin juli. Als ook tests voor toegang tot locaties en reistesten worden meegerekend, was 4,3 procent van alle tests positief, tegen 5,1 procent in de week ervoor.

Mobiele versie afsluiten