Gezondheidsraad wil landelijke aanpak eetstoornissen

By Jernst van Waal

De Gezondheidsraad pleitte in een nieuw kabinetsadvies voor een landelijk uniforme aanpak van eetstoornissen. Door gebrek aan kennis over eetstoornissen, lange wachtlijsten en versnipperd zorgaanbod duurt het volgens de Gezondheidsraad momenteel gemiddeld vier jaar om passende hulp te krijgen.

Eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en vermijdende of restrictieve voedselinnamestoornis zijn ernstige psychiatrische stoornissen met vaak ernstige lichamelijke gevolgen, aldus de Gezondheidsraad. Daarom is het essentieel dat mensen die worstelen met een eetstoornis veel sneller passende hulp krijgen.

“De raad beveelt aan dat preventie vooral gericht is op het vergroten van de mentale weerbaarheid van jongeren, onder meer door het vergroten van hun zelfvertrouwen en het leren omgaan met (sociale) media op een verantwoorde en kritische manier.”

Ook adviseerde de Raad een bewustwordingscampagne. “Het is belangrijk dat jongeren zelf eerder beseffen dat ze ziek zijn en dat hun omgeving het sneller opmerkt. Ook voor vroege herkenning is een goed screeningsinstrument nodig.”

Volgens de Gezondheidsraad moet de overheid investeren in onderzoek naar vroege herkenning van eetstoornissen, effectief ingrijpen en samenloop met andere ziekten. Het beveelt ook aan “een landelijk uniforme aanpak van eetstoornissen die op regionaal of gemeentelijk niveau kan worden geïmplementeerd.”