Gezondheidsraad adviseert Covid-boosters voor alle volwassenen, te beginnen met oudste

By Jernst van Waal

De Gezondheidsraad adviseerde alle volwassenen jonger dan 60 jaar boostershots tegen het coronavirus. Ze moeten van oud tot jong worden toegediend, ongeacht het soort vaccin dat ze in de eerste plaats hadden. De raad beveelt ook aan om de vaccins Pfizer/BioNTech en Moderna als boosters te gebruiken, ongeacht het eerder toegediende vaccin.

De eerder toegediende injecties van AstraZeneca en Janssen bieden iets lagere bescherming dan Pfizer en Moderna. Toch zijn de verschillen niet significant, en het prioriteren van de ene groep boven de andere kan de boostercampagne vertragen, zei de Raad.

Het kabinet heeft besloten dat ook mensen onder de 60 jaar een boosterprik tegen Covid-19 kunnen krijgen. Ze zullen moeten wachten tot 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiƫntcontact zijn gestoken.

Volgens de Gezondheidsraad bieden alle vaccins nog steeds een goede bescherming tegen de ziekte, maar ziet de organisatie aanwijzingen dat de bescherming “enigszins” afneemt. “Nu het aantal besmettingen hoog is, neemt ook de kans toe dat gevaccineerden onder de 60 jaar ernstig ziek worden.”

Ook ziet de Raad geen reden om in de injectievolgorde rekening te houden met mensen die al een andere aandoening hebben. “Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat de vaccins bij bepaalde groepen minder goed werken, behalve bij mensen met een ernstige immuunstoornis. Die hebben om die reden al de derde injectie gekregen.”