FINANCIEEL.com

Gemeenten beginnen eerder, maar vaak nog te laat met integratie van vluchtelingen

Gemeenten beginnen eerder, maar vaak nog te laat met integratie van vluchtelingen

Gemeenten slagen er steeds vaker in om het integratieproces van vluchtelingen met een verblijfsstatus op tijd op gang te brengen, maar zijn vaak nog te laat, schrijft demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer. van het Nederlandse parlement. Gemeenten geven veel redenen voor de vertraging, waaronder een tekort aan leraren, en dat het soms lastig kan zijn om contact te houden met nieuwkomers.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering in 2022 zijn gemeenten samen verantwoordelijk voor de inburgering. Voordien moesten nieuwkomers veel zelf regelen, wat tot problemen leidde. Maar de invoering van de nieuwe wet verliep allesbehalve soepel.

Het idee is dat gemeenten binnen 10 weken na het krijgen van een verblijfsvergunning een persoonlijk plan met een vluchteling opstellen. Hun Inburgerings- en Participatieplan (PIP) komt vaak pas na de deadline tot stand.

Van degenen die sinds januari dit jaar een verblijfsvergunning kregen, werd 37 procent binnen tien weken geholpen. Dat is een verbetering ten opzichte van de groep uit maart 2022, toen 12 procent binnen de afgesproken tijd een gepersonaliseerd inburgeringsplan had.

“Ik ben blij dat de cijfers een positieve ontwikkeling laten zien”, aldus Van Gennip. “Maar deze ontwikkeling moet doorgaan.” Ze is hierover in gesprek met gemeenten en werkt aan plannen om de inburgering te versnellen.

De minister wil dat gemeenten meer contactgegevens van de nieuwkomers krijgen en kijken of dit in strijd is met de privacywetgeving. Ook zei ze ervoor te willen zorgen dat de beoordeling van buitenlandse diploma’s sneller gaat.

Daarnaast zoekt ze naar manieren om het lerarentekort aan te pakken. Zo overweegt de minister om meer online cursussen aan te bieden.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert