FINANCIEEL.com

De waterbelasting gaat volgend jaar met 35 procent omhoog in Amsterdam en omstreken

De waterbelasting gaat volgend jaar met 35 procent omhoog in Amsterdam en omstreken

De waterschapsbelasting in Amsterdam en omgeving gaat volgend jaar met gemiddeld 35 procent omhoog, meldt Het Parool donderdag.

Deze verhoging zal de geheven belastingen voor verschillende huishoudens aanzienlijk beïnvloeden. Zo gaat een huurwoning met twee of meer bewoners jaarlijks belasting omhoog van 323 euro naar bijna 440 euro. Een particulier huishouden met een gezin van vier personen zal het jaarlijkse belastingtarief zien stijgen van 375 euro naar meer dan 500 euro. Voor eenpersoonshuishoudens in huurwoningen geldt dat de huidige waterschapsbelasting van rond de 200 euro oploopt tot bijna 270 euro.

De waterschapsbelasting is een heffing die huishoudens en bedrijven moeten betalen voor de kosten van het waterbeheer in hun regio. Deze belasting wordt geheven door de waterschappen of waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de vaarwegen, het onderhoud van dijken en dijken en het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat voor het grootste deel van Amsterdam en omgeving het beheer voert over de dijken en de waterkwaliteit, is als inkomstenbron volledig afhankelijk van de waterschapsbelasting. Het gebied omvat een groot deel van de provincies Utrecht en Noord-Holland en een klein deel van Zuid-Holland, met 1,3 miljoen inwoners.

Het besluit van het waterschap om de belasting te verhogen komt voort uit aanzienlijke financiële tekorten die het hoopt te compenseren met hogere belastinginkomsten. Het is van plan om in 2024 ruim 307 miljoen euro op te halen, een stijging van ruim 27 procent ten opzichte van de 240 miljoen euro die in het lopende jaar werd ingezameld.

De financieel directeur van het waterschap Simon Deurlo van de PvdA erkende het probleem met de huidige waterbelastingtarieven en stelde dat “het eerlijke verhaal is dat de tarieven tot nu toe te laag waren, wat leidde tot budgettaire beperkingen. Onze reserves zijn nu uitgeput.” Het waterschap verwacht eind dit jaar een negatief eigen vermogen van 6 miljoen, een drastische daling ten opzichte van het overschot van vorig jaar van 20 miljoen.

Het bestuur kampt al geruime tijd met teruglopende belastinginkomsten, onder meer door ICT-storingen bij Waternet, het bureau dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke uitvoering.

Deurloo beschreef de situatie vorige maand als somber. In een brief schreef hij de noodzaak van een belastingverhoging toe aan verschillende factoren, waaronder klimaatverandering, de aanleg en het onderhoud van dijken en andere infrastructuur, beheersing van vervuiling en bescherming van ecosystemen.

Onderhoud aan infrastructuren als gemalen, sluizen en noodkeringen werd regelmatig uitgesteld. Vorig jaar werd minder dan de helft van alle geplande investeringen in de regio gerealiseerd.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert