FINANCIEEL.com

De Universiteit van Amsterdam beperkt samenwerkingen met fossiele bedrijven sterk

De Universiteit van Amsterdam beperkt samenwerkingen met fossiele bedrijven sterk

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil onderzoeksprojecten waarin wordt samengewerkt met de fossiele industrie alleen goedkeuren als aan drie voorwaarden is voldaan. Het project moet bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius, het project zou onmogelijk zijn zonder data van de fossiele partner en een commissie moet adviseren of dit project te rechtvaardigen is.

Klimaatactivisten hebben lange tijd kritiek geuit op samenwerkingen tussen universiteiten en de fossiele brandstofindustrie. Ze willen dat deze transparanter worden. Ze vinden het ook ‘greenwashing’ als bijvoorbeeld een bedrijf als Shell duurzaamheidsonderzoeken sponsort. Greenwashing houdt in dat een bedrijf zich duurzamer voordoet dan het in werkelijkheid is.

In februari maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Shell. Eerst zou er een “brede dialoog” over het onderwerp plaatsvinden. Dit gesprek heeft geresulteerd in dit besluit, “dat breed gedragen wordt in de UvA-gemeenschap”, zei rector magnificus Peter-Paul Verbeek donderdag.

Op belangrijke punten is er “consensus”, aldus de universiteit. Het is het ermee eens dat er sprake is van een klimaatcrisis die grote urgentie vereist en kan worden gezien als een wereldwijde noodsituatie. Ook de energietransitie moet versneld worden en het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen staat voorop.

In Parijs spraken landen in 2015 af om zich in te spannen om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden ten opzichte van het pre-geïndustrialiseerde tijdperk te houden, en liefst onder de 1,5 graden. Verbeek zei dat de universiteit haar verantwoordelijkheid wil nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Naast het stellen van grenzen aan samenwerkingen met de fossiele sector, zei het dat de UvA meer zal investeren in onderzoek naar het versnellen van de energietransitie en naar verduurzaming.

Ook wil de universiteit transparant zijn over samenwerking met de fossiele sector. Het zei dat de bijdrage van de fossiele brandstofindustrie voor onderzoek “minder dan 1 miljoen euro” is. Volgens de UvA is dat ongeveer 0,3 procent op jaarbasis van het totale budget voor onderzoek.

Samenwerkingen voor reeds tot stand gekomen onderzoeksprojecten worden niet verbroken. Wel lanceert de UvA een website waar meer informatie te vinden is over de samenwerkingen. Daarnaast zegt de UvA ‘greenwashing’ tegen te willen gaan. Mede daarom wilde de universiteit geen verdere sponsoring door de fossiele industrie.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert