De meeste Nederlanders willen dat asielzoekers in de buurt van hun eigen land onderdak krijgen

By Jernst van Waal

Ongeveer tweederde van de Nederlanders vindt dat humanitaire en economische asielzoekers onderdak moeten zoeken in de regio’s rond hun eigen land. Deze mensen moeten dan asiel aanvragen in het opvangland, niet in Nederland. Dat concludeert Ipsos in een onderzoek in opdracht van de Connect International Foundation. Het zoekt naar “een breed gedragen oplossing voor migratiebeleid die recht doet aan de wil van het volk.”

Ipsos ondervroeg meer dan 3.000 mensen voor dit onderzoek en vroeg hen naar hun mening over zeven mogelijke oplossingen voor het huisvesten van asielzoekers. Deze varieerden van ‘gesloten grenzen’ tot ‘actief hulp bieden om het makkelijker te maken om naar Nederland te komen’ en ‘veilige opvang in de eigen regio’. De opvang in de asielzoekersregio kreeg veruit de meeste stemmen.

De meeste respondenten zouden er de voorkeur aan geven alleen migrerende werknemers met essentiële beroepen toe te laten in Nederland, 39 procent kiest deze optie voor Europese migrerende werknemers en 41 procent voor migrerende werknemers van buiten Europa.

“Dit is in lijn met wat we al verwachtten”, zegt directeur Tom de Veer van de Connect International Foundation over de resultaten. “In de afgelopen zeven jaar heeft Stichting Connect International een uitgebreid plan ontwikkeld voor de opvang van asielzoekers in de regio, waarmee niet alleen de asielzoekers die anders naar Nederland zouden komen geholpen worden, maar ook de 85 procent van de asielzoekers die geen het geld om naar de EU te migreren.” Het plan biedt ook actieve hulp bij het terugkeren naar het eigen land vanuit het gastland in de regio zodra het veilig is, zei hij.

“Daarnaast bevat het plan alleen het toelaten van arbeidsmigranten tot Nederland met essentiële functies en geeft het aan hoe spanningen op de arbeidsmarkt kunnen worden voorkomen zonder dat hiervoor arbeidsmigranten hoeven te worden ingezet.”

Volgens De Veer “is het “echt tijd” voor politici om te luisteren naar wat de mensen willen en te doen wat het beste is voor iedereen.

Het is de bedoeling van de stichting dat naar Nederland gevluchte asielzoekers uiteindelijk moeten terugkeren naar een land in de eigen regio en daar asiel aanvragen.