Site pictogram Financieel.com

Covid-vaccins niet gekoppeld aan oversterfte, zegt statistiekbureau

Mensen die zich lieten vaccineren tegen het coronavirus hadden geen verhoogd risico om te overlijden na de injectie. Daar zijn geen aanwijzingen voor, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek.

Het CBS keek onder meer naar de verklaringen van doodsoorzaken van mensen. Het bureau ontving vorig jaar ongeveer 166.000 van dergelijke verklaringen, waaronder 162 die stelden dat de coronavirusvaccinatie mogelijk heeft bijgedragen aan de dood. De informatie op de meeste uitspraken was “te beperkt of niet specifiek genoeg” om iets over het effect van het schot te zeggen. Het CBS concludeerde dat de prik mogelijk heeft bijgedragen aan de dood van 11 mensen.

Het CBS keek naar de oversterfte van de afgelopen jaren – toen er meer mensen stierven dan verwacht voor de tijd van het jaar. Dat gebeurde vier keer in 2020 en 2021: in maart en april 2020, in augustus 2020, tussen september 2020 en januari 2021, en tussen augustus en december 2021.

Een hittegolf veroorzaakte de tweede golf van oversterfte. In de eerste periode was “de oversterfte even groot als het aantal mensen dat het CBS registreerde met Covid-19 als doodsoorzaak.” In de derde golf stierven meer mensen aan het coronavirus dan er sprake was van oversterfte. In beide periodes zijn relatief veel mensen overleden aan een besmetting met het coronavirus.

De laatste golf van oversterfte was afgelopen najaar. Het aantal mensen dat boven het verwachte niveau stierf, was groter dan het aantal sterfgevallen door het coronavirus. Andere dingen moeten dus de piek in het aantal doden hebben veroorzaakt. Nader onderzoek moet hier meer duidelijkheid over scheppen, aldus het CBS.

In 2020 en 2021 stierven in Nederland ongeveer 340.000 mensen. Dat zijn ongeveer 30.000 mensen meer dan verwacht als er geen Covid-19-epidemie was geweest.

Een onafhankelijke expertgroep van onder meer hoogleraren, opgericht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, bekritiseerde de cijfers van het statistiekbureau. Volgens hen is er “een gebrek aan toegang tot (medische) gegevens.” De schattingen van het CBS zijn daardoor onvoldoende onderbouwd, aldus de experts.

Zo is het CBS ‘veel te stellig’ over het aantal doden door het coronavirus, zegt Ronald Meester, hoogleraar Probability Accounting aan de VU. “De gebrekkige registratie, vaak gebaseerd op niet meer dan vermoedens en symptomen, laat zo’n conclusie helemaal niet toe. Bovendien moet niet alleen rekening worden gehouden met primaire doodsoorzaken, maar ook met secundaire en tertiaire doodsoorzaken.”

Mobiele versie afsluiten