Site pictogram Financieel.com

Constructief overleg tussen boeren en kabinet, maar wantrouwen zit diep

De politicus die de gesprekken tussen het kabinet en boerenorganisaties leidde, zei dat de twee partijen vrijdag een “constructief gesprek” hadden. Toch erkende de voormalige minister van Binnenlandse Zaken dat er een “ernstige vertrouwenscrisis” is tussen de regering en de landbouwsector. niet alleen vanwege de recente rancune over het stikstofemissiebeleid, benadrukte hij ook.

Minister-president Mark Rutte bood na afloop zijn excuses aan voor een kaart die bedoeld was om de toegestane stikstofemissies per gebied in kaart te brengen; beelden die het kabinet eerder onthulde. Hij erkende dat de kaart, die bedoeld was om de vermindering van de stikstofuitstoot weer te geven, heeft geleid tot “grote verwarring” en “misverstanden” bij boeren.

Veel boeren leidden uit de kaart af hoeveel minder stikstof ze zelf mogen uitstoten, maar “zo werkt het in de praktijk niet”, aldus de premier. Rutte beloofde dat het kabinet “de communicatie zal verbeteren”.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak bevestigde dat hij enige vooruitgang zag in het bereiken van een compromis over de stikstofkwestie na een “stevig en zwaar gesprek”. Maar wat hem betreft is het op dit moment niet voldoende om verder te gaan.

“De bal ligt in het kamp van het kabinet”, zei hij. Het is aan hen om te proberen “het vertrouwen van onze boeren en tuinders terug te winnen.”

Het consult onder leiding van Remkes duurde ongeveer een uur langer dan gepland. Remkes zou om 13.30 uur een verklaring afleggen in het provinciehuis in Utrecht, maar dat gebeurde rond 15.00 uur. Terwijl de verslaggevers wachtten op de persconferentie, ontstonden verschillende meningen over de sfeer tijdens de gesprekken.

Een woordvoerder van Remkes vertelde wachtende journalisten dat de sfeer “prima” was, maar landbouworganisatie LTO zei toen resoluut dat dit niet het geval was.

“We hebben uitdrukkelijk verzocht om deze berichtgeving achterwege te laten en niet met eenzijdige berichtgeving de ruis te vergroten”, aldus de LTO in een tweet. “Het is tekenend voor het optreden van de regering in de afgelopen tijd; eenzijdig en zonder coördinatie.”

Mobiele versie afsluiten