Chinese bedrijven mogen belangrijke onderdelen van het Nederlandse elektriciteitsnet niet bouwen

By Jernst van Waal

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie past de elektriciteitswet aan om staatsnetbeheerder TenneT meer mogelijkheden te geven om risicovolle bedrijven uit te sluiten van aanbestedingen. De wijziging is bedoeld om Chinese partijen te weren van vitale delen van het Nederlandse elektriciteitsnet, meldt het Financieele Dagblad op basis van Jettens antwoorden op Kamervragen.

De voorgenomen wetswijziging is ingegeven door groeiende zorgen over de nationale veiligheid. “Het kabinet is zich zeer bewust van de risico’s van mogelijke ongewenste inmenging in de Europese energie-infrastructuur”, zegt Jetten in een Kamerbrief. Hij benadrukte dat “het niet zo is dat per definitie alle in China gemaakte producten of diensten een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.”

Toch zou hij liever voorzichtig zijn en deze producten buiten de vitale infrastructuur houden. Dat gebeurde met een TenneT-aanbesteding voor twee grote stopcontacten op zee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stopte de aanbesteding voor deze offshore platforms waar stroom van offshore windparken samenkomt en wordt doorgegeven aan het net op land vanwege een ‘potentieel veiligheidsrisico’.

Een woordvoerder van TenneT zegt tegen het FD dat het ministerie niet heeft ingegrepen, maar TenneT heeft zelf om opheldering gevraagd over hoe om te gaan met Chinese partijen bij aanbestedingen voor vitale infrastructuur. Het ministerie deed een veiligheidscontrole en ontdekte enkele veiligheidsrisico’s. TenneT liet vervolgens aan de “Chinese partijen die wilden meedoen, weten dat dit niet meer mocht”.

De wetswijziging betekent niet dat er geen Chinese partijen in het Nederlandse elektriciteitsnet komen, alleen in de delen die als vitaal worden beschouwd. Zo kende TenneT eerder dit jaar een groot kabelcontract toe aan een consortium van Boskalis en het Chinese Ningbo Orient. De kabels worden niet beschouwd als vitale infrastructuur.

Ook TenneT maakt donderdag bekend dat het haar aanbestedingsproces wijzigt, aldus het FD. Tot nu toe besteedde TenneT elk stopcontact apart uit. Nu zal de netbeheerder alle 15 tot 20 geplande aansluitingen tot 2030 in één keer aanbesteden. De aanbesteding zal gebeuren via een samenwerkingsovereenkomst met geselecteerde partijen die een bewezen track record moeten hebben in de relevante technologie in Europa. Dat sluit volgens TenneT Chinese bedrijven uit.