FINANCIEEL.com

Appeltelers eisen het gebruik van pesticiden om keverplagen te bestrijden

Appeltelers eisen het gebruik van pesticiden om keverplagen te bestrijden

Steeds meer appeltelers in Nederland hebben te maken met tegenvallende oogsten door de appelbloesemkever, een klein kevertje van zo’n 6 millimeter lang, meldt de NOS maandag. Sommige telers pleiten voor het gebruik van pesticiden om de plaag onder controle te krijgen.

In het voorjaar tasten deze kevers de appelbomen aan. Het reproductieproces van de kever omvat het doorprikken van de bloesem en het leggen van eieren in sommige bloemen. Uit deze eieren komen larven tevoorschijn, die voorkomen dat de bloemen tot appels uitgroeien.

Aanvankelijk was de kever alleen actief in het zuiden van het land, maar inmiddels wordt hij ook elders veelvuldig gesignaleerd. Appelteler Frans Rijk in het Flevolandse Dronten heeft er nu ook last van. “Sommige bomen zijn helemaal leeg. En wat daar hangt, is misvormd. We kunnen de helft van de oogst afschrijven”, zegt hij tegen de NOS.

Oplossingen om de kever te bestrijden, zoals Exirel en Raptol, zijn online te bestellen, maar dat betekent niet per se dat fruittelers deze insecticiden mogen gebruiken. Toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stellen het legale gebruik van bestrijdingsmiddelen vast. Op dit moment zijn Raptol en Exirel niet toegestaan ​​voor gebruik door fruittelers in Nederland.

“Het mag dan wel te koop zijn, maar we werken volgens de wet”, zegt Siep Koning, directeur van de Nederlandse Fruittelers Organisatie. Koning spreekt zijn onvrede uit over deze situatie. “Andere landen mogen het bestrijdingsmiddel gebruiken. We willen als branche een gelijk speelveld.” Er is een voorziening voor telers om een ​​noodtoelating voor bestrijdingsmiddelen aan te vragen. Koning zegt komend jaar een dergelijke toelating voor deze middelen aan te vragen.

Herman Helsen, onderzoeker insectenbestrijding aan Wageningen University, vertelt dat de universiteit al een aantal jaren onderzoek doet naar alternatieve methoden om gewassen tegen kevers te beschermen. Hij erkende dat hoewel ze manieren hebben ontdekt om de insectenpopulatie beter te beheersen, ze nog geen effectieve strategie hebben gevonden die de noodzaak van chemische bestrijding volledig elimineert. Hij benadrukte dat er momenteel methoden beschikbaar zijn waarbij geen pesticiden worden gebruikt. Kevers kunnen bijvoorbeeld uit een boomgaard worden verwijderd met behulp van lokbuizen.

Volgens Frans Rijk bieden bestaande alternatieven op dit moment geen afdoende oplossing. Hij benadrukte de afhankelijkheid van pesticiden. “We zien het als een soort paracetamol, die je niet zomaar neemt omdat het kan. Je neemt het alleen als het nodig is.” Rijk sprak zijn bezorgdheid uit dat aanhoudende vergelijkbare omstandigheden ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de fruitteelt.

Koning van de Nederlandse Fruittelers Organisatie herhaalde het sentiment en benadrukte het belang van beschermende maatregelen om verdere plagen te voorkomen. “Als je het niet kunt beheersen, bouwt de plaag elk jaar verder op.”

Wat betreft de mogelijke impact op de consumentenprijzen, verklaarde Koning dat het grootste deel van de 200 miljoen pond appel die in Nederland wordt geoogst, bestemd is voor de binnenlandse markt. Of dit zal leiden tot prijsstijgingen voor appelen in de supermarkten blijft onzeker, aangezien dit afhankelijk is van de algehele staat van de teelt in heel Europa.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert