FINANCIEEL.com

Amsterdamse Zuidas nog steeds door mannen gedomineerd; Weinig vooruitgang bij vrouwen in zakelijk leiderschap

Amsterdamse Zuidas nog steeds door mannen gedomineerd; Weinig vooruitgang bij vrouwen in zakelijk leiderschap

Ondanks een ruim aanbod aan kandidaten, hebben toonaangevende advocaten- en accountantskantoren nog steeds moeite om vrouwen aan de top van hun organisatie te krijgen. Weinig vrouwen maken het tot partner, en mannen worden nog steeds het vaakst gekozen om leiding te geven aan het bestuur, meldt het Financieele Dagblad na een enquête onder 16 vooraanstaande bedrijven in de Amsterdamse Zuidas.

De door FD onderzochte bedrijven vallen onder de Wet Integratiequota, die de 5.000 grootste bedrijven verplicht om hun man-vrouwverhouding in de top en subtop van hun bedrijf openbaar te maken. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft hiervoor een online Diversiteitsportaal ingericht. Het doel is minimaal 30 procent vrouwen aan de top, al streeft de SER naar een verdeling van 50-50.

Het FD telde 1.676 partners in de 16 ondervraagde bedrijven. Slechts 360 van hen zijn vrouw. Volgens de krant hebben deze bedrijven toonaangevende klanten zoals de overheid, beursgenoteerde bedrijven en vermogende zakenmensen.

Slechts vijf bedrijven hebben de doelstelling van 30 procent vrouwelijke partners behaald. Volgens wetenschappelijke consensus is 30 procent een belangrijk omslagpunt voor cultuurverandering op de werkvloer. Vier jaar geleden, toen FD hetzelfde onderzoek deed, hadden vier bedrijven het doel bereikt. Er is dus weinig vooruitgang.

FD voegde eraan toe dat op twee na alle bedrijven – KPMG en Allen & Overy – “enige vooruitgang” hebben geboekt bij het aanstellen van vrouwelijke partners sinds de enquête van 2019.

KPMG, dat al jaren geleid wordt door een vrouwelijke CEO, zag het aandeel vrouwen in de partnergroep dalen van 14 procent in 2019 naar 12 procent dit jaar. Volgens het FD is de krimp vooral opvallend omdat de groep in die periode groeide van 148 naar 169 partners, waardoor er ruimte was om vrouwen op nieuwe functies aan te stellen.

Bij Allen & Overy daalde het percentage vrouwelijke partners met 4 procent. Maar het bedrijf staat nog steeds in de top vijf op de lijst van gendergelijkheid met 31 procent vrouwelijke partners. De andere vier kantoren die de doelstelling behaalden zijn Pels Rijcken, Kennedy Van der Laan, Van Doorne en Baker & McKenzie.

Volgens het FD waren de diversiteitsexperts die de onderzoeksresultaten bekeken teleurgesteld maar niet erg verbaasd dat er weinig vooruitgang is geboekt. Dat komt volgens hen doordat de firma’s werken met de meer vrijblijvende targets in plaats van harde quota die aangeven hoeveel topposities door vrouwen moeten worden bekleed.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert