Aardwarmteboren bedreigt watervoorziening: Drinkwaterbedrijven

By Jernst van Waal

Mijnbouwactiviteiten, zoals het boren naar aardwarmte, kunnen een risico vormen voor het grondwater dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Functiescheiding tussen mijnbouw en drinkwater is volgens de Vereniging van Waterbedrijven (Vewin) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) essentieel voor de Aanvullend Strategische Voorraden.

De overheid geeft steeds vaker vergunningen af ​​voor het boren naar aardwarmte en de twee organisaties zijn bang dat de waterkwaliteit eronder zal lijden. Provincies en drinkwaterbedrijven roepen de rijksoverheid op om toekomstige watervoorraden goed te beschermen. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven brengen de problematiek donderdag in de Tweede Kamer onder de aandacht.

“De vraag naar drinkwater kan tot 2040 met gemiddeld 30 procent toenemen, maar de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit voor drinkwater is geen vanzelfsprekendheid”, aldus IPO en Vewin. “De groeiende vraag naar drinkwater, klimaatverandering en bedreigingen voor de drinkwatervoorraden maken dat er extra grondwatervoorraden moeten worden aangewezen voor de drinkwatervoorziening.”